Календар матеріалів

03 Березень 2020

У ВТЕКоледжі проведено лекцію з запрошеними фахівцями з Держказначейства

В рамках декади циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін запрошено фахівців Держказначейства на лекцію з дисципліни " Казначейська справа" в групу ФБС-10 - заступника начальника Кононко Тетяну Миколаївну та начальника відділу видатків Новаковську Наталію Едуардівну. Такі професійні інтерактивні заняття сприяють формуванню у майбутніх випускників предметно-практичних навичок зі спеціальності, фокусують їх світоглядні орієнтири в галузі майбутньої діяльності.

У ВТЕКоледжі проведено Конкурс студентських проектів податкових реформ

02.03.2020р. проведено Конкурс проектів податкових реформ серед студентів коледжу спеціальностей «Облік та оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування»
У конкурсі взяли участь: Мовчан Марія, Андріяш Вікторія, Ланова Дарія, Посталатій Микола студенти групи ОП-98; Веселюк Мирослав студент групи ФБС-10 та Дужак Олена ФБС - 11
Мета проведення Конкурсу є популяризація податкової грамотності, сприяння розвитку у студентів професійних умінь і навичок орієнтуватися в потоках інформації, висловлювати свою точку зору засобами художньої творчості.

Екскурсія студентів ВТЕКоледжу до Вінницького обласного центру стандартизації та метрології

28.02.2020 р. студенти ВТЕКоледжу разом з викладачем технологічних дисциплін Гриньовою А.В. відвідали Вінницький обласний центр стандартизації та метрології і сертифікації з метою поглиблення знань з дисципліни «Управління та контроль якості продукції готельно-ресторанного господарства» та набуття практичних навичок управління якістю у закладах готельно-ресторанного господарства.
ДП «Вінницястандартметрологія» включає в себе чотири секції, кожна з яких займається відповідним напрямом роботи:
• відділ метрології,
• орган з сертифікації,
• відділ стандартизації,