Організація правової роботи

   Гаврилюк Тетяна Дмитрівна- провідний юрист.
   У 1999 році закінчила Вінницький інститут регіональної економіки та управління.
   В 2016 році закінчила Київський університет права Національної академії наук України.
   2018 року закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса.
   Здобула ступінь вищої освіти: Магістр, за спеціальністю: Право.
    Юриичний стаж- 24 роки.
 
    Провідний юрист ВСП "ВТЕФК  ДТЕУ" у своїй діяльності  керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, а також Положенням про ВСП "ВТЕФК  ДТЕУ" .
    Відповідно до посадової інструкції виконує такі основні функції:
   - організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання норм чинного законодавства працівниками коледжу під час виконання покладених на них посадових обов'язків;
   - представництво інтересів коледжу в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
   - організація претензійної і позовної роботи;
   - участь в укладанні та контроль за виконанням господарських договорів, договорів оренди (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, правова оцінка цих проєктів;
   - перевірка відповідності законодавству проєктів наказів, інших актів, що подаються на підпис директору, та візування їх за наявності погодження цих проєктів зацікавленими підрозділами;
   - участь у підготовці та укладанні положень, консультування виборних органів трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їхніх повноважень;
   - надання правової допомоги працівникам та здобувачам фахової передвищої освіти коледжу, які потребують соціального захисту;
   - організація і проведення роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань працівників і здобувачів  фахової передвищої  освіти коледжу, інформування про зміни законодавства, консультування працівників і здобувачів фахової передвищої освіти коледжу.
 
Нормативно-правові акти: