Відділення сфери послуг та фінансів

Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, – з людиною.

В.О. Сухомлинський

ДудникЗавідувач відділення - Дудник Лариса Володимирівна

Дудник Л.В. працює на посаді викладача психології коледжу з 2002 року. У 1997 році закінчила Вінницький педагогічний інститут і отримала спеціальність «Вчитель початкових класів і практичний психолог в закладах освіти».

Має педагогічне звання «викладач – методист» та кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Педагогічний стаж становить 26 р.

Кожна молода людина хоче жити щасливо, мати гарну професію, мати своє захоплення. Але головне – це мати мету життя, до чогось прагнути, бути небайдужим до долі нашої держави, наполегливим і старанним у навчанні, завжди пам’ятати історію свого народу, використовувати досвід старших поколінь. Правильно обрана професія – це покликання, щастя, доля.

Здобувачі освіти навчаються в сучасних аудиторіях та практикують свої вміння в спеціалізованих лабораторіях, де в комфортних умовах та доброзичливій атмосфері народжуються шедеври колективної роботи!

Спеціальності відділення є надзвичайно пріоритетними в умовах сьогодення:

  • 241 Готельно-ресторанна справа

    Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Інтенсивне зростання мережі підприємств ресторанного господарства зумовлює потребу у висококваліфікованих спеціалістах. Тому, випускники відділення користуються попитом на ринку праці міста і області.

Викладачі, задіяні в роботі відділення, впроваджують в освітній процес активні методи навчання, інноваційні технології в оволодінні знаннями. Під час проведення занять широко використовуються нестандартні методи, активно застосовуються засоби інформаційних технологій, що активізує пізнавальну діяльність студентів.
Надзвичайно потужними є заходи циклових комісій на тижнях спеціальностей, де викладачі разом зі студентами демонструють різні види позанавчальної роботи.

Відділення сфери послуг та фінансів надзвичайно пишається своїми студентами, а також їх численними здобутками у конкурсах фахової майстерності:

  • 242 Туризм і рекреація

    Освітньо-професійна програма «Туризм»
Подорожі навчають більше, ніж будь-що інше. Іноді один день, проведений в інших місцях, дає більше, ніж десять років життя вдома
(Анатоль Франс)
Розвиток туристичного бізнесу в Україні та за її межами є одним з найперспективніших напрямів національної та світової економіки. У сучасних умовах інтерес до індустрії гостинності зростає з потужною швидкістю. Цей сектор економіки є найбільш чисельним за кількістю працівників і постійно потребує нових кадрів. Тому фахівці в галузі туристичного бізнесу є одними з найпрестижніших, найзатребуваніших та найбільш високооплачуваних спеціалістів!
Значна увага приділяється практичній підготовці здобувачів освіти. Навчальний процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на підприємствах. До освітнього процесу залучаються провідні фахівці-практики, роботодавці та стейкхолдери, що проводять лекції, семінари, тренінги, воркшопи та майстер-класи. Важливим етапом є практика за кордоном.
  • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

    освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Професія фінансиста є однією із найбільш престижних та високооплачуваних у світі, та вимагає системного застосування управлінських та аналітичних навичок для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.
Викладачі спеціальності активно підтримують зв’язки з випускникам минулих років, в тому числі і з тими, хто обіймає керівні посади в банківських установах, бізнес-структурах, органах державної влади, та стає першим роботодавцем для нинішніх студентів. Це дає можливість забезпечити працевлаштування найбільш активних студентів вже на старших курсах.
Завдяки кропіткій праці педагогів студенти відділення успішно вчаться  і весело відпочивають. Адже ніщо так не зближує, як гуртом проведене дозвілля, колективні поїздки, екскурсії, тематичні вечори.
Гостинно запрошуємо приєднуватись до сучасного, потужного та перспективного відділення сфери послуг та фінансів
Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький торговельно- економічний фаховий  коледж  Державного торговельно-економічного університету»!!!
 

Гостинно запрошуємо приєднуватись до сучасного, потужного та перспективного відділення сфери послуг та фінансів.

Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький торговельно-економічний фаховий  коледж  Державного торговельно-економічного університету»!!!