Про Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

 

Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

 

 ВСП "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ" є престижним освітнім закладом Поділля, який готує кваліфікованих фахівців для різних сфер економіки, національно свідомих громадян держави.

Історія ВСП "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ" сягає у 1967 рік, наказом МОН України № 137 від 01.03.2006 р. заклад перейменовано у Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету (далі - Коледж).

Особливою сторінкою успішного поступу стало входження Коледжу до структури ДТЕУ в 1997 році. Це – можливості ступеневої освіти студентів, навчання в аспірантурі та стажування педагогічних працівників, наукова співпраця, публікації в періодичних виданнях університету, рецензування навчальних посібників, спільні фахові конкурси та культурно-просвітницькі заходи тощо. Тісна багаторічна співпраця пов’язує Коледж з Вінницьким торговельно-економічним інститутом, який також є частиною єдиного комплексу ДТЕУ.

За 56 років існування коледж підготував понад 19 тис. спеціалістів середньої ланки для різних галузей економіки України. Випускники коледжу успішно працюють за фахом і за кордоном.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ОПП), ЗА ЯКИМИ КОЛЕДЖ ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»:

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
071 Облік і оподаткування;
076 Підприємництво та торгівля;
242 Туризм та рекреація;
241 Готельно-ресторанна справа;
181 Харчові технології, освітньо-професійна програма «Технології в ресторанному господарстві»;
035 Філологія, освітньо-професійна програма «Англійська мова та література  (переклад включно) та польська мова»
035 Філологія, освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська».

073 Менеджмент 

Навчальний процес коледжу діджиталізований. В спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях встановлено програмне забезпечення: Smartnotebook, Lingvo, Tellme Mo, граматичні тести, аудіотексти; операційні системи Windows 8, 10 (Proffesional) та пакет програм Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher), також первинні документи в електронному вигляді «Бланки бухгалтерського обліку для України», Віртуальний банк тощо. Для контролю знань з різних дисциплін  застосовуються програми Test-2W, Plikers, Kahoot.

На заняттях з іноземної мови широко використовується програма Smart Notebook, викладачі створюють та пропонують безліч завдань на закріплення лексичних одиниць. За допомогою комп’ютерно-лінгафонної апаратури студенти мають можливість виробляти навички мовленнєвої діяльності. За кошти гранту закуплено бінокулярні відео окуляри, які застосовуються при викладанні туристичних дисциплін.  

Для вдосконалення системи самостійної підготовки студентів, можливостей дистанційної освіти діє навчальний портал на платформі Google  з сайтами викладачів, створено Google classroom зі всіх дисциплін/предметів, електронна бібліотека, використовується тестування за допомогою додатка Google Form тощо. Ці засоби показали свою високу ефективність в організації дистанційного карантинного навчання й віддаленої роботи викладачів. Заняття під час карантину проводяться на базі платформи Zoom, Meet, в тому числі – лабораторні роботи, практичне навчання, уроки фізичного виховання та захисту Вітчизни, вивчення іноземних мов, курсова підготовка до ЗНО, виховні години та інформаційні зустрічі з  керівником групи.

Наукова робота є одним з важливих напрямів діяльності коледжу, в якій викладачі та студенти беруть активну участь. На базі коледжу проводяться міжнародні, всеукраїнські та обласні науково-практичні конференції, круглі столи, форуми тощо. 

Відзначені Золотими медалями проєкти коледжу: на Десятій міжнародній виставці «Інноватика в освіті-2018» - з теми «Інтерактивні технології колективно-групового навчання з використанням прикладних комп’ютерних програм на заняттях іноземної мови за професійним спрямуванням»; на Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019» - з теми «Використання Internetbot-додатків в освітньому процесі коледжів та технікумів»; на Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в освіті-2019» - з теми «Модель діджиталізації сучасного закладу фахової передвищої освіти - Вінницького торговельно-економічного коледжу як креативного освітнього простору»; на Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2021» з теми «SMART-бібліотека як інноваційний інтелектуальний та комунікаційний центр коледжу в умовах діджиталізації освіти"; на Тринадцятій міжнародній виставці "Інноватика в освіті-2021" з теми "Створення тренінгово центру  Self-коучингу для викладачів іноземних мов"; Тринадцятій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти-2022" за проєкт в номінації: «Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення» за презентовану тему: «Food Blogging - інноваційна освітня діяльність як модель діджиталізації професійно спрямованої освіти»; П’ятнадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті -2023» за проєкт «Використання квест-технологій в освітньому процесі закладу фахової передвищої освіти».

Коледж за останні роки має кілька виграних грантових проєктів на конкурсах Вінницької ОДА: «Створення навчального центру коледжу», «Впровадження сучасних інноваційних технологій для проведення практичної підготовки у віртуальному банку», «Створення віртуальної лабораторії з готельно-ресторанного обслуговування (навчально-тренувального ресторану), «Радіо та аудіо гід як інноваційний засіб підготовки конкурентноздатних спеціалістів у галузі туризму», «SMART- бібліотека як інноваційний інтелектуальний та комунікаційний центр коледжу»; "Створення тренінгового центру self-коучингу як технологія професійного розвитку (на прикладі вивчення іноземних мов)".

Студенти вибороли Золоті та Срібні медалі у Міжнародних кулінарних фестивалях BestcookFest – 2017, 2018, 2019 рр.; у VI-VII Всеукраїнському студентському конкурсі торговельної реклами в ДТЕУ; у Всеукраїнському студентському конкурсі бізнес-проєктів "Бізнес-трамплін"; у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка; у Всеукраїнському студентському конкурсі стартапів «TourSystemUkrChallenge», у Міжнародному кондитерському фестивалі «EXPO SWEET-2019» (Республіка Польща); у Конкурсах «Кращий кухар-юніор Поділля», ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з харчових технологій (НУХТ, Київ), Гранд-фіналах Всеукраїнського конкурсу робіт талановитої молоді у сфері грошей та банківської справи у КНЕУ ім.В.Гетьмана; Всеукраїнському конкурсі «Податківець майбутнього»;  численних обласних олімпіадах та конкурсах.

Важливим підґрунтям для формування професіонала-випускника є практика за кордоном, яку частина студентів проходить в готельно-ресторанних комплексах Болгарії. В рамках міжнародної співпраці підписано договори між коледжем та Познанською школою банківської справи (Республіка Польща).

Коледж підтримує державну позицію щодо гідної та доступної освіти для кожного. Саме тому, згідно програми «Архітектурна доступність», в коледжі установлено пандуси і здобувачі освіти з особливими потребами мають вільний доступ до навчальних кабінетів, їдальні, санітарних приміщень тощо.

Діяльність ВСП "ВТЕФК ДТЕУ" спрямована на створення умов для особистісного та професійного розвитку і творчої самореалізації кожного здобувача освіти, надання якісних послуг, що характеризується системним застосуванням інновацій в освітньому процесі, на базі дослідництва і творчого пошуку, з урахуванням реальних вимог ринку праці

Директор ВСП "ВТЕФК ДТЕУ"             Наталія ЛОЗОВСЬКА