Зворотній зв'язок

Анкета для роботодавців Заповнити
Пропозиції Заповнити

Скарги

Заповнити

Проблеми

Заповнити

Анкета-опитувальник здобувачів фахової передвищої освіти  щодо якості освітньо-професійної програми

Заповнити

Анкета щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Заповнити

Анкета для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Заповнити

Анкетування для першокурсників

Заповнити

Опитування для мешканців гуртожитків

Заповнити

Написати лист директору

Заповнити