Відділення харчових технологій та філології

Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. Але багато треба зробити, щоб навчитись.

 Конфуцій

Завідувач відділення – Кублінська Ірина Анатоліївна

Кублінська І.А. працює у коледжі викладачем технологічних дисциплін з 2014 року. У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет та отримала спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» , у 2010 році – Одеську національну харчову академію за спеціальністю « Технологія харчування», у 2018 році - аспірантуру ДТЕУ. Має науковий ступінь – кандидат технічних наук.

Педагогічний стаж становить 23 роки.

Протягом останніх років у світі спостерігається стрімкий та інтенсивний розвиток практично всіх сфер людського життя. Прогресивним є розвиток технологій, ІТ, філології та гуманірних наук. Не залишається осторонь і Україна. Безсумнівно, прогрес та активні зміни ведуть за собою модернізацію та реформування системи освіти, оскільки в найближчі роки наша держава потребуватиме кваліфікованих працівників. Такий розвиток подій забезпечить економічну стабільність і сприятиме конкурентоспроможності України на світовому ринку праці. Тому якісна освіта та фахова компетентність є визначальним фактором для успішної самореалізації молоді у сучасному світі та в Україні зокрема.

На відділенні харчових технологій та філології здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів зі спеціальностей:

181 «Харчові технології» ОПП «Технології в ресторанному господарстві»

та 035 «Філологія» ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська», «Англійська мова та література (переклад включно) і польська мова»

Абітурієнт може здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти, професійної освіти, фахової передвищої освіти.