Календар матеріалів

07 Вересень 2023

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» для студентів групи Т-10 – перша сходинка до омріяної професії

Кожен обирає свою майбутню спеціальність за власними смаками та вподобаннями. Освоєння професії є складним процесом, вимагає певного вступного курсу, щоб отримати загальні уявлення про предмет майбутнього вивчення.

Вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» студентами групи ГРС-10

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є складовою освітньої програми для підготовки фахівців освітньо-професійного ступня «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Мета вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» полягає в ознайомленні студентів зі змістом майбутньої спеціальності, з характером та сферою професійної діяльності, з особливостями практичної діяльності закладів готельного і ресторанного господарства, перспективами майбутньої професійної діяльності та перспективами майбутнього працевлаштування після завершення навчання в коледжі.