У ВТЕКоледжі викладачами хімії Апаріною Л.Ю. та Бас О.П. проведено відкрите інтегроване лабораторно-практичне заняття

13.12.2019р. викладачами хімії Апаріною Л.Ю. та Бас О.П. проведено відкрите інтегроване лабораторно-практичне заняття на тему: “Визначення якості м’ясного напівфабрикату з використанням реакцій на катіони та аніони” з аналітичної та фізколоїдної хімії у групі ХТ-143, спеціальності “Харчові технології”. На занятті були використані випереджаючі завдання, інтерактивні вправи під час розв’язування розрахункових задач, тести в онлайн-додатку Kahoot, дослідницьке відео студентів групи “Асортимент та органолептичні властивості м’ясних напівфабрикатів”. Студенти проявили практичні навики під час дослідження якості харчової сировини, показали високий рівень знань, що набуті з хімічних дисциплін, які стануть у нагоді в майбутній спеціальності «Харчові технології».