Дистанційне навчання студентів – вимога часу

30.10.2014 року пройшло заняття Школи педагогічної майстерності з теми «Запровадження елементів дистанційного навчання в коледжі». З педагогічним колективом коледжу досвідом запровадження дистанційної форми навчання поділилася Коваленко Олена Олексіївна, начальник навчально-методичного центру Вінницького національного аграрного університету, кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики. Олена Олексіївна розповіла про методику формування інформаційного середовища на базі платформи Sokrat для дистанційного навчання.

Практичну частину заняття з питання технічних можливостей коледжу по впровадженню елементів дистанційного навчання провів викладач інформатики та інженер комп’ютерних систем Шилов А.В., який продемонстрував можливості використання різних програм для дистанційного навчання: Moodle, Sokrat та GoogleSite Запропонував для впровадження дистанційного навчання в коледжі платформу GoogleSite, причому ним на цій платформі уже створений навчальний портал коледжу. Викладачам потрібно створити власні сайти, як складові даного порталу та завантажити на свої сторінки лекційний матеріал, методичні посібники для СРС, семінарських, практичних та лабораторних занять, відеоматеріал, презентації, методичні матеріали для контролю знань студентів тощо. 
Уже виданий наказ по коледжу про впровадження елементів дистанційного навчання. Студенти коледжу тепер зможуть мати вільний доступ до навчально-методичних матеріалів з дисциплін, регулювати час самостійної роботи з вивчення предметів та отримувати онлайн-консультації у своїх викладачів. Це значно покращить якість освітнього процесу, зробить його сучасним, прозорим та цікавим.

Бажаємо викладачам та студентам успіхів у опануванні нової форми роботи!