АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

24 жовтня відбулося засідання педагогічної ради коледжу, на якому розглядалися питання, актуальні для поточного та перспективного розвитку навчального закладу:
1 Стан охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту в закладі
2 Організація науково-дослідницької роботи викладачів та студентів коледжу у 2019 році
3. Сілабус – як ефективний засіб взаємодії викладача та студента (за матеріалами методичної ради КНТЕУ від 17.10.2019р.)
4 Організаційні засади проведення профорієнтаційної роботи в 2019-2020 н.р.
Головувала на засідання та вносила дієві пропозиції щодо виступів в.о. директора ВТЕКоледжу Волинець О.О.
З доповідями виступили: Пугач Ю.П. - інженер з ОП та БЖД, Савлук Л.І. - завідувач навчально-методичного кабінету, Яковлєва Л.М. - завідувач відділення.