Календар матеріалів

31 Травень 2023

Захист курсових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

30 травня 2023 р. дистанційно на платформі для проведення відеоконференцій MEET відбувся захист курсових робіт студентів групи ГРС-7 спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Студенти успішно захистили свої курсові роботи, продемонстрували достатній рівень знань з організації діяльності закладів готельно-ресторанного господарства в умовах сьогодення, специфіки надання послуг, підготовки до обслуговування, правил подавання страв та напоїв, проведення