Практичне навчання

 

Практика студентів є обов’язковою складовою підготовки фахівців за відповідними освітніми програмами і планомірною, цілеспрямованою діяльністю щодо поглибленого здобуття студентами коледжу теоретичних знань та набуття практичних навичок з обраного фаху на різних етапах навчання.

Студенти коледжу проходять практику на провідних підприємствах міста.

Програма міжнародної співпраці надає можливість студентам пройти стажування за кордоном.

         


 


 

Положення про практику

Список баз практики

Закордонна практика: