Позанавчальний захід «Хімічний турнір».

24.05.2022 року викладачем хімії  Бас О.П. та студентами групи ТРГ-151 проведено позанавчальний онлайн-захід  у форматі дидактичної гри «Хімічний  турнір».

Хімія - чарівний і захоплюючий світ метаморфоз. Під час хімічних реакцій руйнуються одні й виникають інші зв'язки між атомами, завдяки чому зникають одні і з'являються інші речовини з притаманними їм будовою та властивостями. Такі процеси пов'язані з вивільненням або вбиранням енергії, а нерідко із зміною стану, кольору, запаху речовин тощо.

Метою заходу є перевірити засвоєння основних понять хімії; навчити студентів критично оцінювати свої навички; повторити відомості про діяльність видатних вчених та їх внесок у становлення та розвиток науки. Розвивати вміння працювати з літературними джерелами; проводити хімічний експеримент. Виховувати бажання здобувати нові знання, пізнавати навколишній світ, дати поштовх зацікавленому ставленню до вивчення хімії.