Календар матеріалів

11 Травень 2022

Захист виробничої практики зі спеціальності «Туризм»

10 травня 2022 р. керівники практики Антонюк О.О. та Фадєєва Т.Ю провели захист виробничої практики у групі Т-7. Захист відбувся в онлайн-режимі.

Протягом попередніх шести тижнів студенти групи Т-7 під керівництвом викладачів опрацьовували програму практики, з’ясовували значення краєзнавства для туризму, досліджували природні, історико-культурні та соціально-економічні туристичні ресурси областей України, працювали над створенням міської екскурсії, застосовуючи набуті знання з методики та особливостей її проведення.

Іспит з виробничої практики спеціальності «Харчові технології»

10 травня 2022р у ВСП «Вінницький торговельно – економічний фаховий коледж ДТЕУ» студенти групи ХТ – 147 онлайн склали іспит з виробничої практики.
Практика студентів коледжу є обов’язковою складовою підготовки фахівців зі спеціальності «Виробництво харчової продукції» і являє собою планомірну, цілеспрямовану діяльність щодо поглибленого опанування студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок з обраного фаху.