Іспит з виробничої практики спеціальності «Харчові технології»

10 травня 2022р у ВСП «Вінницький торговельно – економічний фаховий коледж ДТЕУ» студенти групи ХТ – 147 онлайн склали іспит з виробничої практики.
Практика студентів коледжу є обов’язковою складовою підготовки фахівців зі спеціальності «Виробництво харчової продукції» і являє собою планомірну, цілеспрямовану діяльність щодо поглибленого опанування студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок з обраного фаху.
Важливим етапом підготування до іспиту є розроблення технологічної карти та відпрацювання фірмової страви. Студенти набувають практичних навичок ведення технологічного процесу приготування страв, враховуючи оригінальність та складність поєднання компонентів, використання різних технік та способів приготування, відповідних кулінарних методів і практик приготування, виключення зайвих інгредієнтів, гармонійне поєднання смаку, запаху, кольору, текстури.
Ретельно продумують презентацію страви, керуючись критеріями оцінювання (WACS), а саме: оригінальність, сучасність стилю, практичність, новизна страви, безпосереднє розташування страви на тарілці без штучних добавок і прикрас, забезпечення апетитного вигляду, гармонійність та цілісність сприйняття композиції, збалансованість основної частини і гарнірів з урахуванням сучасних тенденцій), естетика сучасного сервірування й подавання, не перевантаженість страви елементами декору, дотримання правил охорони праці, санітарно - гігієнічних норм.
Заслуговують на увагу роботи студентів – Жуковської В., Лабунського Н., Гончар Д. та ін.