Лекція-екскурсія на ДП «Вінницястандартметрологія»

05.09.2023р. викладачами спеціальності «Підприємництво та торгівля» Величко Л.В. та Солоненко Л.М. для студентів груп  ПТ-94, ПТ-95 першого курсу з дисципліни «Вступ до спеціальності»   організовано  лекцію-екскурсію  провідними-спеціалістами державного підприємства «Вінницького науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації».

Під час проведення лекції-екскурсії студенти мали можливість ознайомитись з метрологічним центром, з відділами випробувального центру, який є консультативно-методичним центром з питань якості, сертифікації та проведення випробувань продукції.

Змістовна лекція-екскурсія дозволила наглядно показати майбутнім фахівцям, як на практиці здійснюється контроль за якістю товарів та захист громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань, фальсифікації товарів та яку важливу роль відіграють у цій сфері грамотні фахівці напрямку підготовки спеціальності «Підприємництва та торгівлі».