Презентація спеціальності "Облік і оподаткування"

22 березня 2021 року під час проведення тижня циклової комісії фінансово- економічних та облікових дисциплін відбувся онлайн-захід -"Презентація спеціальністі 071 «Облік і оподаткування», на який запросили випускників 9 та 11 класів загальноосвітніх шкіл і ПТНЗ, а також їх батьків та всіх зацікавлених осіб.
Ознайомили з особливостями набуття спеціальності в коледжі, дисциплінами, які вивчаються, базами практики з фаху, інформаційно-технічним забезпеченням, позанавчальними заходами. Важливою складовою стало пояснення з демонстрацією змісту й форм дистанційного навчання в коледжі. Варто відзначити, що коледж має всі складові для сучасних можливостей підготовки конкурентоспроможного випускника, в тому числі з обліку та оподаткування!!!
Чекаємо мотивованих абітурієнтів у ВСП "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ"!