Календар матеріалів

01 Червень 2016

Відкрите семінарське заняття з дисципліни «Основи правознавства».

31.05.2016р. викладач Шмалій Л.І. провела відкрите семінарське заняття в групі ТК-78 з дисципліни «Основи правознавства» на тему «Основи трудового права». Студенти аналізували правові документи, наводили приклади відносин, що регулюються нормами трудового права, характеризували права неповнолітніх у трудових відносинах, застосовували на практиці набуті знання та навички.
Заняття супроводжувалось мультимедійною презентацією та відеороликами.