Викладачу


     

Дбати про своє психічне здоров’я – це нормально

Нема лихішої роботи, ніж учительська,

Нема виснажливішої роботи,

Де нерви паляться, мов хмиз сухий,

Де серце рветься в клекоті і чаді,

Але немає щасливішої долі,

Коли людина з твоїх рук, Учителю,

Іде  у світ - на  краплю світ людніє

(Іван Драч)

 

Збереження та зміцнення психологічного здоров'я педагога є особливо актуальним в умовах сьогодення, коли кількість стресогенних чинників у професійній діяльності педагога постійно зростає.

Вчителі, у своїй більшості, орієнтовані на «Вклад» у життя інших людей, забуваючи піклуватися про себе та «вкладати» у себе.

Вчителю слід пам’ятати, що для того, аби ефективно працювати, стан  вчителя має бути «ресурсним», здоровий сон та різноманітне харчування сприяє відновленню ресурсів організму. Крім того, педагог, який розуміє цінність здоров’я, зможе забезпечити необхідний рівень організації навчального-виховного процесу і бути прикладом у питаннях здоров’язбереження.

Якщо Ви відчуваєте стан емоційної напруженості у професійній діяльності, який проявляється у зниженні стійкості психічних функцій і зниженні працездатності, якщо самостійно дати ладу з цим поки не виходить -  ви можете звернутися за консультацією до практичного психолога коледжу.

( Психолог дотримується конфіденційності в усьому, що стосується взаємин з клієнтом, його особистого життя і життєвих обставин. Виняток становлять випадки, коли виявлені симптоми є небезпечними для клієнта та інших людей, і психолог зобов'язаний поінформувати тих, хто може надати кваліфіковану допомогу)

Звернення до спеціаліста-психолога – це поширена практика у всьому світі і для всіх верств населення.

Здоров'я є необхідною умовою продуктивної, активної, креативної життєдіяльності людини.

Фізичне здоров’я неможливе без психічного.

Отримати психологічну консультацію можна щодня в кабінеті психолога на 3 поверсі ( напроти актової зали) або он – лайн, заповнивши форму на сайті коледжу.


   

Період адаптації першокурсників

Період адаптації першокурсника може тривати від декількох тижнів до декількох місяців. Цей час пов'язаний із руйнуванням раніше сформованих стереотипів та форм поведінки, це може породжувати труднощі як у навчанні (порівняно зі школою низька успішність), так і в спілкуванні. Адаптаційний період у різних студентів відбувається по-різному, залежно від їхніх індивідуально-психологічних особливостей, рівня готовності до навчання.

 

Щоб допомогти першокурснику в період адаптації

-         Враховуйте, що під час адаптаційного періоду у першокурсників можуть виникати непередбачувані труднощі (з самопочуттям, з концентрацією, з плануванням розпорядку ін.)

-         Стежте за темпом пари - високий темп заважає багатьом студентам засвоювати матеріал.

-         Налагоджуйте емоційний контакт з групою.

-         Ніколи не використовуйте оцінку як засіб покарання студента. Оцінка досягнень повинна бути орієнтацією на успіх, сприяти розвитку мотивації до навчання, а не її зниження.

-         Помічайте позитивну динаміку в розвитку кожного окремого студента (не потрібно порівнювати «Олену з Богданом»,  краще  - «Богдана вчорашнього і Богдана сьогоднішнього»).

-         Можна виражати свою незадоволеність окремими діями студента, але не студентом в цілому.

-         Не створюйте психотравмуючих ситуацій при виставленні оцінок, виставляйте оцінки не формально, а з урахуванням індивідуальних особливостей і досягнень кожного студента.

-         Разом з оцінкою частіше використовуйте позитивні оцінні думки («молодець, хороша відповідь, впорався» і т. д.).

-         Не допускайте педагогічного маніпулювання. Пам'ятайте: якщо Ваш голос стає загрожуючи хрипким, це означає, що Ви робите щось не те.

-         Пояснюючи новий матеріал, не поспішайте, повторіть зайвий раз. Спирайтеся в роботі зі студентами на їх реальні знання, уміння та навички.

-         Створюйте ситуації успіху на занятті, щоб студенти не боялися відповідати і повірили в себе та свої сили.

Плідної роботи!

 


Як залучати студентів і стимулювати внутрішню мотивацію

під час впровадження змішаного навчання*

Дайте студентам відповідь на питання «Навіщо це мені?» як для дисципліни загалом, так і по кожній темі. Необхідно показати важливість і корисність не лише вивчення дисципліни, а й кожногозавдання чи виду роботи, які ви пропонуєте в процесі. І тут важливо пам’ятати, що різні люди мислять різним часовим горизонтом.

Тобто когось змотивує отримання високої оцінки за курс, когось вищі шанси на успіх у кар’єрі, а когось — можливість зробити свій внесок у глобальне середовище. Скористайтесь очікуваними результатами навчання, щоб показати, як те, що вони зроблять (чи не зроблять) зараз, вплине на результат і просуне їх до мети. Щоб реалізувати цей підхід, важливо цікавитись інтересами студентів та їхніми планами на майбутнє.

Потурбуйтесь про актуальність змісту курсу. Чи пропоновані матеріали відображають реальний стан речей? Чи є приклади застосування нових знань?

Розішліть студентам силабус. Часто мотивація страждає, якщо процес роботи незрозумілий. Важливо дати студентові розуміння про структуру курсу, перелік тем і завдань, розклад зустрічей онлайн та офлайн, критерії оцінювання й дедлайни. Крім того, важливо прописати, що є прийнятним, а що неприйнятним під час проходження курсу (запізнення, дотримання дедлайнів тощо).

Надайте можливість постійного доступу до матеріалів курсу. Це можуть бути відеолекції, статті, підручники, посилання на сайти, відповіді на типові питання, інструкції щодо виконання вправ і завдань, інструкції щодо користування онлайн-інструментами.

Вкрай бажано, щоб усі матеріали курсу були зібрані в єдиному місці, зазвичай на онлайн-платформі у системі управління навчанням. Як би дивно не звучала порада, спілкуйтесь зі студентами. При аналізі факторів, які впливають на залученість здобувачів при навчанні на онлайн-курсах, одним із найважливіших факторів виявилась присутність викладача, тобто живої людини, яка може дати додаткове пояснення, відповідь на питання, модерувати обговорення, структурувати навчальний процес (наприклад, нагадати про наближення дедлайну) і просто бути «на зв’язку». Важливо окреслити час, коли ви на зв’язку, щоб потурбуватись про свій відпочинок. Наприклад: «Я відповідаю на повідомлення впродовж доби,але не на вихідних».

Присутність викладача може також реалізовуватись через регулярний зворотний зв’язок на виконані завдання. Можна надсилати щотижневі повідомлення, як, наприклад, пропонує техніка «ППП» (Прогрес — чому ми вже навчились? Проблеми — які труднощі / типові помилки у нас виникли? Плани — що ми будемо робити цього тижня?).

Заохочуйте спілкування студентів одне з одним. Створюйте чати,давайте групові завдання. Дружня атмосфера й робота в парах і мінігрупах стимулює навчальний процес. Використовуйте «живу» мову. Матеріали лекцій (відео, аудіо чи тексти), написані мовою документів, які не »промовляють» до слухача / читача, надзвичайно ускладнюють сприйняття.

Обсяги завдань для кожного виду діяльності мають бути відповідними можливостям виконання студентами, особливо самостійно. Пам’ятайте, що чим більшим та складнішим є завдання, тим більша спокуса його відкласти. Розбивайте завдання на невеликі модулі. Крім того, чим простіше завдання виконати технічно, тим більше шансів, що воно буде виконане.

Дайте студентам можливість брати активну участь в обговореннях, як в аудиторії чи під час відеоконференції, так і в чаті або у форумі (для тих студентів, яким комфортніше висловлюватись письмово).

Пропонуйте студентам вибір скрізь, де можливо. Це дозволить їм реалізувати потребу в автономності. Це може бути вибір між усною відповіддю чи письмовою, вибір часу виконання завдання (асинхронні завдання), вибір при роботі з лекцією між переглядом відео та читанням тексту, вибір форми виконання завдання (постер, презентація, відео) тощо.

Пропонуйте можливість відразу застосувати на практиці отримані знання. Практичне застосування навичок і результатів є важливим фактором мотивації студентів на кожному етапі вивчення дисципліни.

Підтримати мотивацію допомагає відчуття прогресу: студенти хочуть бачити, як вони рухаються. Тут слід згадати про регулярний зворотний зв’язок і вчасне заповнення журналу оцінок (важливо пам’ятати про конфіденційність оцінок). Крім того, ви можете запропонувати студентам самим оцінити свій прогрес відносно очікуваних результатів навчання.

Оформлення матеріалів — не першочерговий, але теж важливий фактор, який може або залучати, або відштовхувати. Уникайте суцільних неструктурованих текстів, відео з поганим звуком та неохайних слайдів.

 

*Згідно рекомендацій МОН, щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf