Захист курсових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

22 – 23 травня 2024 р. відбувся захист курсових робіт студентів групи ГРС-8 спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».
Захист курсових робіт проводився у формі презентації результатів досліджень студентів перед комісією у складі викладачів Кублінської І.А., Матвієнко Л.А., Гриньової О.В.
Студенти групи ГРС-8 успішно захистили свої курсові роботи, продемонстрували достатній рівень знань з організації діяльності закладів готельного та ресторанного господарства в умовах сьогодення, специфіки надання послуг в закладах, особливостей організації та проведення різних видів бенкетів, спеціальних форм обслуговування споживачів.
Під час захисту курсових робіт студенти Андрієвська А., Кушнір О., Материнська Я., Мрих А., Петлінська К. проявили глибоке розуміння дослідженої проблеми, досконале володіння матеріалом, креативність при захисті результатів своїх досліджень.