ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ У ВСП «ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДТЕУ»

24 червня 2022 року у ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» проведено підсумкове
засідання педагогічної ради.
На початку засідання Лозовська Н.І., в.о. директора коледжу, привітала з
виходом на заслужений відпочинок та нагородила грамотами за активну
трудову діяльність викладачів: Віниковецьку Жанну Семенівну, Захарчука
Миколу Сергійовича, Бондар Марію Миколаївну, Примчука Юрія Дем’яновича,
Шньорка Володимира Миколайовича.
Також було нагороджено грамотами за високі показники в роботі та
перемогу в рейтинговому оцінюванні педагогічних працівників: I місце −
Бабійчук Інна Василівна, Фадєєва Тетяна Юріївна, Трубляк Галина Миколаївна,
Фальштинська Юлія Василівна − 75 балів; II місце − Сачок Альона Миколаївна
−73 бали; Радудік Олена Євгеніївна, − 72 бали; III місце − Бондарчук Анна
Анатоліївна, Телячук Наталія Володимирівна – 71 бал, Шмалій Людмила
Іванівна − 70 балів.
На засіданні розглядалися такі актуальні питання:
1. Стан спортивно-масової та військово-патріотичної роботи в коледжі
(доповідач – Гаращук С.К., голова циклової комісії фізичного виховання та
захисту України).
2. Про результати кваліфікаційних екзаменів спец. «Харчові технології»
(студентів з/ф навч.), спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування»,
«Готельно-ресторанна справа» (студентів д/ф навчання) (доповідачі –
Дудник Л.В., Петрань С.В. – завідувачі відділень, Кублінська І.А., методист).
3. Про затвердження кандидатур на видачу дипломів з відзнакою
(доповідачі – Дудник Л.В., Петрань С.В. – завідувачі відділень, Кублінська І.А.,
методист).
4. Про встановлення ліміту стипендіатів на призначення академічної
стипендії на І семестр 2022/2023 (доповідачі – Дудник Л.В., Петрань С.В. –
завідувачі відділень, Кублінська І.А., методист).
5. Про результати контролю за якістю надання освітніх послуг,
об’єктивністю оцінювання знань студентів та рівнем відвідування навчальних
занять (доповідач − Савлук Л.І., заступник директора з навчальної роботи).
6. Про стан підготовки робочих програм (доповідач − Тімошенко Н.М.,
завідувач навчально-методичного кабінету).
7. Про стан виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради
(доповідач − Лозовська Н. І., в.о. директора коледжу).
8. Затвердження плану заходів підготовки коледжу до 2022-2023 н.р.
(доповідач – Шурман С.Ф., заступник директора АГР).
Голова педагогічної ради Лозовська Н. І., в.о. директора коледжу,
аналізувала доповіді, пропонувала на розгляд колективу власне раціональне
бачення розвитку питань, які розглядалися. Такий підхід одностайно
підтриманий педагогічною радою ВСП «ВТЕФК ДТЕУ».