Міжвузівський круглий стіл на тему «Бюджетний процес на місцевому рівні: сучасний стан та пріоритети розвитку».

25 квітня 2018 року кафедрою фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту та цикловою комісією з фінансово-економічних та облікових дисциплін Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ організовано і проведено міжвузівський круглий стіл на тему «Бюджетний процес на місцевому рівні: сучасний стан та пріоритети розвитку».
Засідання міжвузівського круглого столу відкрив д.держ.упр.н.,професор кафедри фінансів Мироненко М.Ю. З доповідями на актуальну тематику виступили викладачі кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ, зокрема, к.е.н., доцент Гнидюк І.В., к.е.н., доцент Нікітішин А.О., к.е.н. Демченко О.П., асистент Маршук Л.М., а також викладачі ВТЕК КНТЕУ, зокрема, к.е.н., заступник директора з навчальної роботи Волинець О.О.,викладач фінансово-економічних дисциплін Тімошенко Н.М., головний бухгалтер Комаровська О.О. Гостем міжвузівського круглого столу став головний бухгалтер Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації Цехановський І. Л.

До участі в роботі круглого столу долучились здобувачі освітнього ступеня «молодший спеціаліст» ВТЕК КНТЕУ та освітнього ступеня «бакалавр» ВТЕІ КНТЕУ. Жваву дискусію викликали доповіді Кацяруби Я., Переклад Т.,Саєнка Я., Яковенко К., Царук А., Гайдей О., Старусєвої Д., Януш М.