Екзамен з навчальної практики зі спеціальності «Харчові технології»

31 травня 2022року у ВСП «Вінницький торговельно – економічний фаховий коледж ДТЕУ» студенти груп ХТ – 149, ХТ-150 склали екзамен онлайн на платформі Meet з навчальної практики.

Завдання виконані в форматі відеозвітів, де студенти презентували набуті під час опрацювання програми навчальної практики професійні кулінарні навики.