Харчових технологій та сфери обслуговування

Склад ц/к: голова комісії Кублінська І.А. (спеціаліст вищої категорії), Борісова О.М. . (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Бондар М.М. (спеціаліст вищої категорії), Демчук К.І. (спеціаліст ІІ категорії), Кублінська І.А. (пеціаліст першої категорії), Тимрієнко А.В., Пасарар Ю.А. (спеціаліст ІІ категорії).

Голова ц/к – Кублінська І.А.

Кублінська І.А.  у 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» , у 2010 році – Одеську національну харчову академію за спеціальністю « Технологія харчування».

У коледжі працює з 2013 року на посаді викладача технологічних дисциплін. Навчається в аспірантурі КНТЕУ.

Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Педагогічний стаж становить 16 років.

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії: технологія виробництва кулінарної продукції, організація виробництва в закладах ресторанного господарства, основи стандартизації та контролю якості продукції, організація обслуговування в закладах ресторанного господарства, основи барної справи, основи підприємницької та управлінської діяльності, технологія борошняних кондитерських виробів, сучасна українська кухня, охорона праці, БЖД, процеси і апарати харчових виробництв, технічне креслення, організація туристичного обслуговування, рекреаційна географія, історія туризму, організація готельного обслуговування.

Методична проблема, над якою працює ц/к:  впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентноздатного спеціаліста на ринку праці.

Основні завдання ц/к:

  1. Забезпечити програмне засвоєння студентами навчальних дисциплін ;
  2. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти розвитку творчої активності студентів; виховувати навички самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті;
  3. Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.

Заходи, які проводить циклова комісія: викладачі проводять відкриті заняття і заходи професійного спрямування; беруть участь в міських, обласних та республіканських фахових конкурсах і виставках. 

Андрущенко Юлія Олександрівна

Андрущенко Юлія Олександрівна 

– викладач технологічних дисциплін 

Андрущенко Ю.О. – працює в коледжі з 2017 року. 

Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Технології в ресторанному господарстві». 
 

Тимрієнко Анна Володимирівна

Тимрієнко Анна Володимирівна 1990 року народження.

З 2007 по 2013 навчалась у Вінницькому торговельно - економічною інституті по спеціальності "Туризм".

У 2013 році закінчила магістратуру КНТКУ ВНТЕІ з відзнакою по спеціальності "Туризмознавство"

З 2013 по сьогднішній день працюю менеджером по туризму у мережі туристчиних агенств Море турів.

Підписатися на RSS - Харчових технологій та сфери  обслуговування