Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

 Склад ц/к: голова комісії – Матвієнко Л.А.  (спеціаліст І категорії); члени комісії –  Буняк Н.А. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Кублінська І.А. (викладач митодист, спеціаліст вищої категорії), Демчук К.І. (спеціаліст І категорії), Безрученко О.М., Гриньова О.В.

Голова ц/к – Матвієнко Людмила Анатоліївна

Матвієнко Л.А. – Закінчила у 2016 році Відокремлений підрозділ «Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури і мистецтв» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа» та здобула кваліфікацію спеціаліст із готельної і ресторанної справи.

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії: технологія виробництва кулінарної продукції, організація виробництва в закладах ресторанного господарства, основи стандартизації та контролю якості продукції, організація обслуговування в закладах ресторанного господарства, основи барної справи, основи підприємницької та управлінської діяльності, технологія борошняних кондитерських виробів, сучасна українська кухня, охорона праці, БЖД, процеси і апарати харчових виробництв, технічне креслення, організація туристичного обслуговування, рекреаційна географія, історія туризму, організація готельного обслуговування.

Методична проблема, над якою працює ц/к:  впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентноздатного спеціаліста на ринку праці.

Основні завдання ц/к:

  1. Забезпечити програмне засвоєння студентами навчальних дисциплін ;
  2. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти розвитку творчої активності студентів; виховувати навички самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті;
  3. Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.

Заходи, які проводить циклова комісія: викладачі проводять відкриті заняття і конференції та круглі столи; беруть участь в міських, обласних та республіканських фахових конкурсах і виставках. Є постійними учасниками та неодноразовими переможцями Міжнародного кулінарного фестивалю "BestCookFest" ( організатор Український кулінарний союз) та " Кращий кухар-юніор Поділля". Організовують та проводять цікаві позанавчальні професійно-орієнтовані виховні заходи: майстер-класи, флеш-моби, квести, екскурсії до найуспішніших підприємств міста. 

  

   

 

  

Гриньова Олена Володимирівна

Гриньова Олена Володимирівна

Викладач спеціальних дисциплін. 

Працює в коледжі з вересня 2017 року

У 2012 році закінчила Вінницький аграрний університет і здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і оподаткування , ревізія і контроль.

У 2018 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інституті  ДТЕУ і здобула кваліфікацію магістр з рестораних технологій, харчові технології.

Безрученко Ольга Миколаївна

Безрученко Ольга Миколаївна

- Викладач спеціальних дисциплін. 

Працює в коледжі з вересня 2018 року

У 2007 році закінчила Київський Національний Торговельно-економічний Університет і здобула кваліфікацію спеціаліста з технологій харчування , інженера - технолога.

Буняк Ніна Анатоліївна

Буняк Н.А. –

у  1987 році закінчила Київський торгово – економічний інститут за  спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування».

В коледжі на посаді викладача дисциплін професійного спрямування спеціальності «Виробництво харчової продукції» працює з 2009 року.

У 2017 році отримала кваліфікаційну категорію "викладач-методист".

Загальний педагогічний стаж становить 30 р.;  загальний трудовий - 40 р.

Підписатися на RSS - Харчових технологій та готельно-ресторанної справи