Харчових технологій та сфери обслуговування

 Склад ц/к: голова комісії Буняк Н.А. икладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Бондар М.М. (спеціаліст вищої категорії), Демчук К.І. (спеціаліст І категорії), Кублінська І.А. (спеціаліст вищої категорії), Захарчук М.С. (спеціаліст вищої категорії), Андрущенко Ю.О., Комар Н.В., Атаман Л.В., Безрученко О.М.

Голова ц/к – Буняк Н.А. –

у  1987 році закінчила Київський торгово – економічний інститут за  спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування».

В коледжі на посаді викладача дисциплін професійного спрямування спеціальності «Виробництво харчової продукції» працює 5 роки, з них 2 роки очолювала циклову комісію. 

У 2017 році отримала кваліфікаційну категорію "викладач-методист".

У коледжі працює з 2013 року на посаді викладача технологічних дисциплін. Навчається в аспірантурі КНТЕУ.

Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії: технологія виробництва кулінарної продукції, організація виробництва в закладах ресторанного господарства, основи стандартизації та контролю якості продукції, організація обслуговування в закладах ресторанного господарства, основи барної справи, основи підприємницької та управлінської діяльності, технологія борошняних кондитерських виробів, сучасна українська кухня, охорона праці, БЖД, процеси і апарати харчових виробництв, технічне креслення, організація туристичного обслуговування, рекреаційна географія, історія туризму, організація готельного обслуговування.

Методична проблема, над якою працює ц/к:  впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентноздатного спеціаліста на ринку праці.

Основні завдання ц/к:

  1. Забезпечити програмне засвоєння студентами навчальних дисциплін ;
  2. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти розвитку творчої активності студентів; виховувати навички самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті;
  3. Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.

Заходи, які проводить циклова комісія: викладачі проводять відкриті заняття і заходи професійного спрямування; беруть участь в міських, обласних та республіканських фахових конкурсах і виставках. 

 

Безрученко Ольга Миколаївна

Безрученко Ольга Миколаївна

Майстер виробничого навчання.

Працює в коледжі з вересня 2018 року

У 2007 році закінчила Київський Національний Торговельно-економічний Університет і здобула кваліфікацію спеціаліста з технологій харчування , інженера - технолога

 

Атаман Людмила Василівна

Атаман Людмила Василівна

кандидат географічних наук, викладач туристичних дисциплін

Працює в коледжі з вересня 2018 року на посаді викладача туристичних дисциплін.

Атаман Л. В. має вищу освіту. У 2013 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за  спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію географа, викладача географії, вчителя біології та економіки.

Матвієнко Людмила Анатоліївна

Матвієнко Людмила Анатоліївна

Викладач готельної і ресторанної справи.

Працює в коледжі з травня 2013 року.

Закінчила у 2016 році Відокремлений підрозділ «Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури і мистецтв» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа» та здобула кваліфікацію спеціаліст із готельної і ресторанної справи.

Підписатися на RSS - Харчових технологій та сфери  обслуговування