Харчових технологій та сфери обслуговування

 Склад ц/к: голова комісії Кублінська І.А. (спеціаліст вищої категорії), Буняк Н.А. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Бондар М.М. (спеціаліст вищої категорії), Антонюк О.О. (канд. географ. наук, спеціаліст вищої категорії), Кирилюк Л.М. (канд. географ. наук, доцент) Демчук К.І. (спеціаліст І категорії), Захарчук М.С. (спеціаліст вищої категорії), Безрученко О.М., Матвієнко Л.А  (спеціаліст ІІ категорії)., Гриньова О.В.

Голова ц/к – Кублінська Ірина Анатоліївна –  викладач технологічних дисциплін.

Кублінська І.А.  у 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» , у 2010 році – Одеську національну харчову академію за спеціальністю « Технологія харчування».

У коледжі працює з 2013 року на посаді викладача технологічних дисциплін. Навчається в аспірантурі КНТЕУ.

Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії: технологія виробництва кулінарної продукції, організація виробництва в закладах ресторанного господарства, основи стандартизації та контролю якості продукції, організація обслуговування в закладах ресторанного господарства, основи барної справи, основи підприємницької та управлінської діяльності, технологія борошняних кондитерських виробів, сучасна українська кухня, охорона праці, БЖД, процеси і апарати харчових виробництв, технічне креслення, організація туристичного обслуговування, рекреаційна географія, історія туризму, організація готельного обслуговування.

Методична проблема, над якою працює ц/к:  впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентноздатного спеціаліста на ринку праці.

Основні завдання ц/к:

  1. Забезпечити програмне засвоєння студентами навчальних дисциплін ;
  2. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти розвитку творчої активності студентів; виховувати навички самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті;
  3. Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.

Заходи, які проводить циклова комісія: викладачі проводять відкриті заняття і конференції та круглі столи; беруть участь в міських, обласних та республіканських фахових конкурсах і виставках. Є постійними учасниками та неодноразовими переможцями Міжнародного кулінарного фестивалю "BestCookFest" ( організатор Український кулінарний союз) та " Кращий кухар-юніор Поділля". Організовують та проводять цікаві позанавчальні професійно-орієнтовані виховні заходи: майстер-класи, флеш-моби, квести, екскурсії до найуспішніших підприємств міста. 

  

   

 

  

Безрученко Ольга Миколаївна

Безрученко Ольга Миколаївна

Майстер виробничого навчання.

Працює в коледжі з вересня 2018 року

У 2007 році закінчила Київський Національний Торговельно-економічний Університет і здобула кваліфікацію спеціаліста з технологій харчування , інженера - технолога

 

Матвієнко Людмила Анатоліївна

Матвієнко Людмила Анатоліївна

Викладач готельної і ресторанної справи.

Працює в коледжі з травня 2013 року.

Закінчила у 2016 році Відокремлений підрозділ «Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури і мистецтв» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа» та здобула кваліфікацію спеціаліст із готельної і ресторанної справи.

Буняк Ніна Анатоліївна

Буняк Н.А. –

у  1987 році закінчила Київський торгово – економічний інститут за  спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування».

В коледжі на посаді викладача дисциплін професійного спрямування спеціальності «Виробництво харчової продукції» працює з 2009 року.

Підписатися на RSS - Харчових технологій та сфери  обслуговування