Харчових технологій та сфери обслуговування

 Склад ц/к: голова комісії Буняк Н.А. икладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Борісова О.М. . (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Бондар М.М. (спеціаліст вищої категорії), Демчук К.І. (спеціаліст І категорії), Кублінська І.А. (спеціаліст вищої категорії), Захарчук М.С. (спеціаліст вищої категорії), Тимрієнко А.В., Андрущенко Ю.О., Комар Н.В. 

Голова ц/к – Буняк Н.А. –

у  1987 році закінчила Київський торгово – економічний інститут за  спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування».

В коледжі на посаді викладача дисциплін професійного спрямування спеціальності «Виробництво харчової продукції» працює 5 роки, з них 2 роки очолювала циклову комісію. 

У 2017 році отримала кваліфікаційну категорію "викладач-методист".

Загальний педагогічний стаж становить 25 роки;  загальний трудовий - 35 роки.

У коледжі працює з 2013 року на посаді викладача технологічних дисциплін. Навчається в аспірантурі КНТЕУ.

Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Педагогічний стаж становить 16 років.

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії: технологія виробництва кулінарної продукції, організація виробництва в закладах ресторанного господарства, основи стандартизації та контролю якості продукції, організація обслуговування в закладах ресторанного господарства, основи барної справи, основи підприємницької та управлінської діяльності, технологія борошняних кондитерських виробів, сучасна українська кухня, охорона праці, БЖД, процеси і апарати харчових виробництв, технічне креслення, організація туристичного обслуговування, рекреаційна географія, історія туризму, організація готельного обслуговування.

Методична проблема, над якою працює ц/к:  впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентноздатного спеціаліста на ринку праці.

Основні завдання ц/к:

  1. Забезпечити програмне засвоєння студентами навчальних дисциплін ;
  2. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти розвитку творчої активності студентів; виховувати навички самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті;
  3. Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.

Заходи, які проводить циклова комісія: викладачі проводять відкриті заняття і заходи професійного спрямування; беруть участь в міських, обласних та республіканських фахових конкурсах і виставках. 

 

Матвієнко Людмила Анатоліївна

Матвієнко Людмила Анатоліївна

Викладач готельної і ресторанної справи.

Працює в коледжі з травня 2013 року.

Закінчила у 2016 році Відокремлений підрозділ «Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури і мистецтв» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа» та здобула кваліфікацію спеціаліст із готельної і ресторанної справи.

Тимрієнко Анна Володимирівна

Тимрієнко Анна Володимирівна 1990 року народження.

З 2007 по 2013 навчалась у Вінницькому торговельно - економічною інституті по спеціальності "Туризм".

У 2013 році закінчила магістратуру КНТКУ ВНТЕІ з відзнакою по спеціальності "Туризмознавство"

З 2013 по сьогднішній день працює менеджером по туризму у мережі туристчиних агенств "Море турів".

Підписатися на RSS - Харчових технологій та сфери  обслуговування