Фінансово-економічних дисциплін та підприємництва

  

 Склад ц/к: голова комісії – Трубляк Г. М. (спеціаліст І категорії); члени комісії – Лозовська Н.І. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Тімошенко Н.М. (кандидат економічних наук, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Кислинська І.І. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Комаровська О.О. (спеціаліст вищої категорії); Віниковецька Ж.С. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Бабій Л.С. (спеціаліст вищої категорії); Грибанова О.О. (спеціаліст вищої категорії); Петрань С.В. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Бевза С.С. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Величко Л.В. (спеціаліст вищої категорії); Солоненко Л.В. (спеціаліст вищої категорії).

Голова ц/к –Трубляк Г.М. працює у коледжі з вересня 2004 року після закінчення навчання у Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація спеціаліст з менеджменту організацій. Педагогічний стаж становить 17 років.

Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії: економіка підприємства, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, статистика, фінансовий облік, економічний аналіз, інформаційні системи і технології в обліку, облік і звітність в бюджетних установах, контроль і ревізія, податкова система, казначейська справа, гроші і кредит, основи аудиту, бухгалтерська звітність підприємства, організація обліку на підприємствах малого бізнесу, банківські операції, бюджетна система, бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках, страхові послуги, інформаційні системи у фінансово-кредитних установах, фінансова статистика, основи менеджменту, основи маркетингу, економіка торгівлі, основи торговельного підприємництва, комерційна діяльність, інформаційні системи і технології в торгівлі, логістика, організація і технологія торговельних процесів, товарознавство харчових продуктів, товарознавство непродовольчих товарів, етика бізнесу, основи психології.

Методична проблема, над якою працює ц/к: формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів на заняттях з дисциплін професійного спрямування – як шлях до успіху випускників в конкурентному середовищі суспільства.

Завдання ц/к:

  1. Удосконалювати науково-методичний рівень викладання дисциплін, вивчати і поширювати кращий педагогічний досвід, запроваджувати інноваційні методи навчання.
  2. Розвивати у студентів ґрунтовні, фундаментальні знання і навички з дисциплін професійного циклу та готувати їх до свідомої активної участі в соціальному житті.

Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; цікаві професійно-орієнтовані позанавчальні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, тренінги, майстер-класи, флешмоби, виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів, конкурси фахової майстерності; декади циклової комісії/фаху, зустрічі з провідними фахівцями з підприємств області; студенти беруть участь у заходах всеукраїнського рівня: конкурс «Фінансова грамотність», конкурс бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін», конкурс торговельної реклами, конкурс «Сreative Minds Battle», де неодноразово посідали призові місця.

       

 

Тімошенко Наталія Миколаївна

У 2009 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю магістр з фінансів, економіст-фінансист. У коледжі працює з 17 листопада 2014 року на посаді викладача фінансових дисциплін. Викладає такі дисципліни: банківські операції, фінанси, фінанси підприємств, казначейська справа.

Сторінки

Підписатися на RSS - Фінансово-економічних дисциплін та підприємництва