Фінансово-економічних дисциплін та підприємництва

  

ц/к: голова комісії –  Віниковецька Ж.С. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії)члени комісії – Тімошенко Н.М. (кандидат економічних наук, спеціаліст І категорії)); Бабій Л.С. (спеціаліст вищої категорії); Лозовська Н.І. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Комаровська О.О. (спеціаліст вищої категорії); Грибанова О.О. (спеціаліст вищої категорії), Кислинська І.І. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії) Бевза С.С. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії),  Петрань С.С. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Величко Л.В. (спеціаліст вищої категорії), Солоненко Л.В. (спеціаліст вищої категорії), Трубляк Г. М. (спеціаліст І категорії).

 

 Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії: економіка, фінанси підприємства, бухгалтерський облік. Статистика, фінансовий облік, економічний аналіз, інформаційні системи і технології в обліку, облік і звітність в бюджетних установах, контроль і ревізія, податкова система, казначейська справа, фінанси, гроші і кредит, основи аудиту, бухгалтерська звітність підприємства, організація обліку на підприємствах малого бізнесу банківські операції, бюджетна система, казначейська справа, бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках, страхові послуги, інформаційні системи у фінансово-кредитних установах, фінансова статистика.

Методична проблема, над якою працює ц/к:  формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів на заняттях з дисциплін професійного спрямування – як шлях до успіху випускників в конкурентному середовищі суспільства.

Завдання ц/к:

  1. Удосконалювати науково-методичний рівень викладання дисциплін, вивчати і поширювати кращий педагогічний досвід, запроваджувати інноваційні методи навчання.
  2. Розвивати у студентів ґрунтовні, фундаментальні знання і навички з дисциплін професійного циклу та готувати їх до свідомої активної участі в соціальному житті.

Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткову роботу, спрямовану на формування творчого, мислячого фахівця в галузі фінансів та бухгалтерського обліку; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією функцій бухгалтера/працівника банку; виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів; декади циклової комісії/фаху, зустрічі з фахівцями з підприємств області тощо. Цікавими є засідання клубу любителів економіки.

Тімошенко Наталія Миколаївна

У 2009 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю магістр з фінансів, економіст-фінансист. У коледжі працює з 17 листопада 2014 року на посаді викладача фінансових дисциплін. Викладає такі дисципліни: банківські операції, фінанси, фінанси підприємств, казначейська справа.

Сторінки

Підписатися на RSS - Фінансово-економічних дисциплін та підприємництва