Фінансово-економічних та облікових дисциплін

Склад ц/к:  голова комісії – Бабій Л.С. (спеціаліст вищої категорії); члени комісії – Лозовська Н.І. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Тімошенко Н.М. (кандидат економічних наук, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Кислинська І.І. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Комаровська О.О. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії); Грибанова О.О. (спеціаліст вищої категорії); Горобець Л.В. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Дідова Я.А.(спеціаліст І категорії).

Голова ц/к –Бабій Л.С. працює на посаді викладача бухгалтерського обліку  у коледжі з вересня 1999 року. Має дві вищих освіти – у 1993 році закінчила Вінницький політехнічний інститут  за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини»;   у 1998 році  - Вінницький державний технічний університет за  спеціальністю «Облік та аудит».

Загальний педагогічний стаж становить 23 р, а   загальний трудовий - 43 р.
Має кваліфікаційну категорію   «спеціаліст вищої категорії».

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії: економіка підприємства, міжнародна економіка, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, вступ до спеціальності, статистика, фінансовий облік, облік і звітність, економічний аналіз, інформаційні системи і технології в обліку, облік і звітність в бюджетних установах, контроль і ревізія, податкова система, казначейська справа, фінанси, гроші і кредит, основи аудиту, організація обліку на підприємствах малого бізнесу, страхові послуги, банківські операції, бюджетна система, основи фінансової грамотності, бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках, основи страхування, електронна торгівля, інтернет-технології в бізнесі, інформаційні системи і технології в  економіці, цифрова економіка, інформаційні системи у фінансово-кредитних установах, економіка торгівлі. 

Методична проблема, над якою працює ц/к: формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів на заняттях з дисциплін професійного спрямування – як шлях до успіху випускників в конкурентному середовищі суспільства.
Завдання ц/к:
1. Удосконалювати науково-методичний рівень викладання дисциплін, вивчати і поширювати кращий педагогічний досвід, запроваджувати інноваційні методи навчання.
2. Розвивати у студентів ґрунтовні, фундаментальні знання і навички з дисциплін професійного циклу та готувати їх до свідомої активної участі в соціальному житті.
Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; цікаві професійно-орієнтовані позанавчальні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, тренінги, майстер-класи, флешмоби, виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів, конкурси фахової майстерності; декади циклової комісії/фаху, зустрічі з провідними фахівцями з підприємств області; студенти беруть участь у заходах всеукраїнського рівня: конкурс «Фінансова грамотність», олімпіада з бухгалтерського обліку серед студентів коледжів і технікумів, де неодноразово посідали призові місця.
 

       

 

Горобець Людмила Володимирівна

  Горобець Людмила Володимирівна – викладач комп’ютерних дисциплін

Горобець Л. В. працює на посаді викладача комп’ютерних дисциплін.

Горобець Л. В. має дві вищі освіти: у 1989 році  закінчила Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Електронно-обчислювальні машини" та у  2007 рік – закінчила магістратуру Національного технічного університету України "КПІ" за спеціальністю "Педагогіка вищої школи", отримала кваліфікацію "Викладач університету  та  вищого навчального закладу".

В коледжі працює з вересня 2022 року.

Тімошенко Наталія Миколаївна

У 2009 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю магістр з фінансів, економіст-фінансист. У коледжі працює з 17 листопада 2014 року на посаді викладача фінансових дисциплін. Викладає такі дисципліни: банківські операції, фінанси, фінанси підприємств, казначейська справа.

Підписатися на RSS - Фінансово-економічних та облікових дисциплін