Європейських мов

 Склад ц/к: голова комісії – Побірська І.В. (спеціаліст І категорії), Губрій Н.М. (спеціаліст вищої категорії), Яковлєва Л.М. (спеціаліст вищої категорії),   Данилюк А.В. (спеціаліст ІІ категорії), Радудік О.Є. (спеціаліст І категорії), Бабійчук І.В. (спеціаліст I категорії),  Бойко Т.М. (спеціаліст), Фальштинська Ю.В. (спеціаліст ІІ категорії), Дячок А.І. (спеціаліст ІІ категорії).

Голова ц/к – Побірська І.В. - у 2002 році закінчила Уманський педагогічний університет за спеціальністю «Вчитель англійської мови і літератури, української мови та літератури». Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії :  іноземні мови, українська мова та література, світова література.

Методична проблема, над якою працює ц/к:  впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес  та їх вплив на якість знань, вмінь та навичок студентів.

Основні завдання ц/к:

  1. Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально – економічних;
  2. Створення належних умов для навчального процесу; здійснення повороту від масового навчання до індивідуального підходу, розвиток їх мислення (образного, асоціативного, абстрактного, логічного), надання сучасних знань та практичних навичок, розвиток творчих здібностей та творчої активності студентів;
  3. Удосконалення змісту та методики проведення лекційних, семінарських та практичних занять завдяки використанню активних та інтерактивних форм та методів навчання, пошук нових методів викладання, направлених на підвищення результативності та якості знань;
  4. Формування у студентства національної свідомості, гідності, засвоєння загальнолюдських та національних цінностей; усвідомлення ролі та місця нашої держави і Європі, виховання відповідальності за долю України;
  5. Залучення студентів до  дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів;
  6. Підвищення професійного рівня викладачів;
  7. Зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів, їх сучасного оснащення та оформлення.

 

 Заходи, які проводить циклова комісія: викладачі проводять відкриті заняття і позаурочні заходи з використанням сучасних методик та засобів; декади ц/к, науково-практичні конференції; викладачі і студенти беруть участь в заходах обласного рівня:  олімпіадах з  загальноосвітніх дисциплін, конкурсах імені П.Яцика та імені Т.Шевченка, науково-практичних конференціях з суспільних дисциплін, де посідають призові місця.

Бондарчук Анна Анатоліївна

Бондарчук Анна Анатоліївна – викладач  іноземних мов.

Бондарчук А.А. працює у коледжі на посаді викладача іноземних мов з вересня 2017 року.

У 2007 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені І.Я. Франка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури та вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.

Бойко Тетяна Миколаївна

Бойко Тетяна Миколаївна -

викладач української мови та літератури

Бойко Т.М - працює в коледжі з 2014 року.
Закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови і літератури».
Підписатися на RSS - Європейських мов