Європейських мов

Склад ц/к: голова комісії – Бабійчук І.В. (спеціаліст I категорії),  Побірська І.В. (спеціаліст І категорії), Губрій Н.М. (спеціаліст вищої категорії), Яковлєва Л.М. (спеціаліст вищої категорії),   Данилюк А.В. (спеціаліст ІІ категорії), Радудік О.Є. (спеціаліст І категорії), Дячок А.І. (спеціаліст ІІ категорії), Бондарчук А.А. (спеціаліст І категорії), Морозюк Н.В. (спеціаліст),  Телячук Н.В.(спеціаліст вищої категорії), Фальштинська Ю.В. (спеціаліст ІІ категорії), Бойко Т.М. (спеціаліст).

Голова ц/к – Бабійчук І.В. працює у коледжі з серпня 2011 року на посаді викладача української мови та літератури. У 1997 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури. Педагогічний стаж становить 20 років, загальний 22 р.

Має кваліфікаційну категорію "Спеціаліст I  категорії".

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії :  іноземні мови, українська мова та література, зарубіжна література.

Методична проблема, над якою працює ц/к:  впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес  та їх вплив на якість знань, вмінь та навичок студентів.

Основні завдання ц/к:

  1. Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально – економічних умовах;
  2. Створення належних умов для навчального процесу; здійснення повороту від масового навчання до індивідуального підходу, розвиток їх мислення (образного, асоціативного, абстрактного, логічного), надання сучасних знань та практичних навичок, розвиток творчих здібностей та творчої активності студентів;
  3. Удосконалення змісту та методики проведення лекційних, семінарських та практичних занять завдяки використанню активних та інтерактивних форм та методів навчання, пошук нових методів викладання, направлених на підвищення результативності та якості знань;
  4. Формування у студентства національної свідомості, гідності, засвоєння загальнолюдських та національних цінностей; усвідомлення ролі та місця нашої держави в Європі, виховання відповідальності за долю України;
  5. Залучення студентів до  дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів;
  6. Підвищення професійного рівня викладачів;
  7. Зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів, їх сучасного оснащення та оформлення.

 Заходи, які проводить циклова комісія: викладачі проводять відкриті заняття і позаурочні заходи з використанням сучасних методик та засобів; декади ц/к, науково-практичні конференції; викладачі і студенти беруть участь в заходах обласного рівня:  олімпіадах з  загальноосвітніх дисциплін, конкурсах імені П.Яцика та імені Т.Шевченка, науково-практичних конференціях із суспільних дисциплін, де посідають призові місця.

 

Сторінки

Підписатися на RSS - Європейських мов