Філології

 

Склад ц/к: голова комісії – Бабійчук І.В. (спеціаліст вищої категорії), Данилюк А.В. (спеціаліст І категорії), Думанська А.В. (спеціаліст), Радудік О.Є. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Бондарчук А.А. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Телячук Н.В.(спеціаліст вищої категорії), Мельник О.А. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Помазанова О.І. (спеціаліст вищої категорії), Мельник О.В. (спеціаліст), Лаврова О.Р. (спеціаліст), Швець О.С. (спеціаліст ІІ категорії).

Голова ц/к – Бабійчук І.В. працює у коледжі з серпня 2011 року на посаді викладача української мови та літератури. У 1997 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури. Має кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої  категорії".

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії :  іноземні мови, українська мова та література, зарубіжна література, вступ до мовознавства, іноземна мова за професійним спрямуванням, практичний курс першої іноземної мови, вступ до перекладознавства, українська мова (за професійним спрямуванням), порівняльна граматика першої іноземної та української мов, практичний курс фонетики першої іноземної мови, практичний курс граматики першої іноземної мови, література країни, мова якої вивчається, практика перекладу з першої іноземної мови, іноземна мова за професійним спрямуванням (для економічних дисциплін), практичний курс другої іноземної мови (німецька), основи міжкультурної комунікації, основи лексикології, стилістика англійської мови.

Методична проблема, над якою працює ц/к:  впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес  та їх вплив на якість знань, вмінь та навичок студентів.

Основні завдання ц/к:

  1. Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально – економічних умовах;
  2. Створення належних умов для навчального процесу; здійснення повороту від масового навчання до індивідуального підходу, розвиток їх мислення (образного, асоціативного, абстрактного, логічного), надання сучасних знань та практичних навичок, розвиток творчих здібностей та творчої активності студентів;
  3. Удосконалення змісту та методики проведення лекційних, семінарських та практичних занять завдяки використанню активних та інтерактивних форм та методів навчання, пошук нових методів викладання, направлених на підвищення результативності та якості знань;
  4. Формування у студентства національної свідомості, гідності, засвоєння загальнолюдських та національних цінностей; усвідомлення ролі та місця нашої держави в Європі, виховання відповідальності за долю України;
  5. Залучення студентів до  дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів;
  6. Підвищення професійного рівня викладачів;
  7. Зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів, їх сучасного оснащення та оформлення.

Заходи, які проводить циклова комісія: викладачі проводять відкриті заняття і позаурочні заходи з використанням сучасних методик та засобів; декади ц/к; засідання обласного методичного об’єднання; науково-практичні конференції; беруть участь у заходах обласного та всеукраїнського рівня:  олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін, конкурсах імені П.Яцика та імені Т.Шевченка, «Патріот», «Шевченкова весна», «Рuzzle», «На урок», «Всеосвіта», де посідають призові місця.

       


   

Помазанова Олена Іванівна

Помазанова Олена Іванівна

– викладач іноземних мов

Помазанова О.І. працює в коледжі з вересня 2021 року на посаді викладача іноземних мов. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського у 1994 році за спеціальністю «Вчитель англійської та німецької мов».

Педагогічний стаж складає 30 р.

Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

Сторінки

Підписатися на RSS - Філології