Європейських мов

 

Склад ц/к: голова комісії – Побірська І.В. (спеціаліст І категорії), Губрій Н.М. (спеціаліст вищої категорії), Яковлєва Л.М. (спеціаліст вищої категорії), Козубенко К.В. (спеціаліст І категорії),  Данилюк А.В. (спеціаліст ІІ категорії), Радудік О.Є. (спеціаліст ІІ категорії), Бабійчук І.В. (спеціаліст II категорії), Рудніцька Л.М. (спеціаліст ІІ категорії), Бойко Т.М. (спеціаліст), Фальштинська Ю.В. (спеціаліст ІІ категорії), Яковлева А.І. (спеціаліст).

Голова ц/к – Побірська І.В. - у 2002 році закінчила Уманський педагогічний університет за спеціальністю «Вчитель англійської мови і літератури, української мови та літератури». Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». Педагогічний стаж складає 11 років, раніше працювала у СЗОШ.

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії :  іноземні мови, українська мова та література, світова література.

Методична проблема, над якою працює ц/к:  впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес  та їх вплив на якість знань, вмінь та навичок студентів.

Основні завдання ц/к:

  1. Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально – економічних;
  2. Створення належних умов для навчального процесу; здійснення повороту від масового навчання до індивідуального підходу, розвиток їх мислення (образного, асоціативного, абстрактного, логічного), надання сучасних знань та практичних навичок, розвиток творчих здібностей та творчої активності студентів;
  3. Удосконалення змісту та методики проведення лекційних, семінарських та практичних занять завдяки використанню активних та інтерактивних форм та методів навчання, пошук нових методів викладання, направлених на підвищення результативності та якості знань;
  4. Формування у студентства національної свідомості, гідності, засвоєння загальнолюдських та національних цінностей; усвідомлення ролі та місця нашої держави і Європі, виховання відповідальності за долю України;
  5. Залучення студентів до  дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів;
  6. Підвищення професійного рівня викладачів;
  7. Зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів, їх сучасного оснащення та оформлення.

 

 Заходи, які проводить циклова комісія: викладачі проводять відкриті заняття і позаурочні заходи з використанням сучасних методик та засобів; декади ц/к, науково-практичні конференції; викладачі і студенти беруть участь в заходах обласного рівня:  олімпіадах з  загальноосвітніх дисциплін, конкурсах імені П.Яцика та імені Т.Шевченка, науково-практичних конференціях з суспільних дисциплін, де посідають призові місця.

Сторінки

Підписатися на RSS - Європейських мов