Адміністрація

Директор коледжу

 

Директор коледжу

 Волинець Оксана Олександрівна.

Науковий ступінь - кандидат економічних наук.

Працює в коледжі з вересня 2002 року, спочатку – на посаді викладача бухгалтерського обліку, а з 2009 року була призначена завідувачем бухгалтерського відділення, з 2015 року переведена на посаду заступника директора з навчальної роботи. З 1 листопада 2019 року призначена на посаду директора коледжу.

у 2002 році закінчила Київський національний торговельно – економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з обліку і аудиту. Навчалася в аспірантурі КНТЕУ за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». В листопаді 2011 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Облік і контроль в інформаційній системі управління зобов’язаннями підприємств ресторанного господарства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, облік і аудит.

Має педагогічне звання «викладач - методист»  та   кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

Педагогічний стаж становить 17 років.

Заступник директора з навчальної роботи

 Тімошенко Наталія Миколаївна

У 2009 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю магістр з фінансів, економіст-фінансист. У коледжі працює з 2014 року на посаді викладача фінансових дисциплін, з 2016 року виконувала обов'язки голови циклової комісії фінансово-економічних дисциплін. З 1 листопада 2019 року призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи.

У 2015 році вступила до аспірантури КНТЕУ за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит». Тема дисертаційного дослідження: «Державні цінні папери в системі управління дефіцитом бюджету».  Має кваліфікаційну категорію "спеціаліст I категорії".

Заступник директора з виховної роботи

 Яковлєва Лариса Миколаївна

В коледжі працює з 2003 року на посаді викладача української мови та світової літератури.

У вересні 2007 була призначена на посаду методиста коледжу. З 2015 року – завідувач відділення загальноосвітньої підготовки. Загальний педагогічний стаж складає 38 років

  У 1987 році закінчила Кишинівський державний університет за спеціальністю «Російська мова та література» та отримала кваліфікацію філолога – викладача.

Має педагогічне звання «викладач - методист»  та   кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» . Нагороджена грамотою МОН України.  Голова обласного методичного об’єднання викладачів зарубіжної літератури коледжів і технікумів Вінницької області. Очолює профспілкову організацію ВТЕК КНТЕУ.

Завідувач навчально-виробничою практикою