ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Історія заочної форми навчання

Заочне відділення коледжу розпочало роботу в рік створення технікуму громадського харчування (нині – заочна форма навчання ВТЕК КНТЕУ) – в 1967 році. Його очолила Головата Діна Борисівна, яка працювала на посаді до 2009 року." data-share-imageurl="http://vtec.vn.ua/sites/default/files/page/image/image005.png">

Історія заочної форми навчання

Заочне відділення коледжу розпочало роботу в рік створення технікуму громадського харчування (нині – заочна форма навчання ВТЕК КНТЕУ) – в 1967 році. Його очолила Головата Діна Борисівна, яка працювала на посаді до 2009 року. За роки функціонування навчального закладу завдяки заочній формі навчання близько 9 тисяч громадян здобули освіту за рівнем молодшого спеціаліста.

 

Особливості навчання

Заочна форма дозволяє працюючим громадянам без відриву від виробництва плідно поєднувати практичну роботу на підприємствах, в установах і організаціях з підвищенням своєї кваліфікації чи надбанням нових спеціальностей. Студенти–заочники мають можливість повною мірою користуватися наявною матеріально–технічною базою коледжу. Освітній процес заочної форми навчання забезпечують провідні викладачі коледжу, використовуючи сучасні технології навчання, інноваційні методи та засоби викладання. Створено ділові, взаємовигідні стосунки з конкретними господарськими об’єктами міста і області, де студенти проходять практику і в подальшому можуть бути працевлаштовані за фахом.

Все це зумовлює високий рівень підготовки спеціалістів середньої ланки, набуття ними ґрунтовних знань. так, близько 10% випускників–заочників закінчують коледж на відмінно, а показник якісної успішності – 47-49%.

Відбулися суттєві зміни в якісному складі студентів–заочників. Якщо в минулому це були виробничники зі значним практичним та життєвим досвідом, то сьогодні – це здебільшого молодь, яка нещодавно закінчила школу або ПТНЗ.

Значна частина випускників коледжу щорічно продовжує навчання в інститутах та університетах за скороченим терміном. Багато випускників працюють не просто за фахом, а є керівниками або власниками підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства.

Спеціальності, за якими готуються студенти   

                                         заочної форми навчання:

На базі повної загальної середньої освіти:

·         Товарознавство та комерційна діяльність;

·         Бухгалтерський облік.

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (випускники ПТНЗ):

·         Виробництво харчової продукції.

Умови вступу:

·         Спеціальність «Бухгалтерський облік» - сертифікат УЦОЯО 2015 р. з української мови та літератури; математики.

·         Спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» - сертифікат УЦОЯО  2015 р. з української мови та літератури; математики.

·         На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (випускники ПТНЗ) на спеціальність «Виробництво харчової продукції» - письмове тестування з фахових дисциплін, здається в коледжі.

ЗАПРОШУЄМО ВАС СТАТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ КНТЕУ

І ОТРИМАТИ ПЕРСПЕКТИВУ В ЖИТТІ, МАТИ ТАКУ КВАЛІФІКАЦІЮ, ЯКА ЗРОБИТЬ ВАС КОНКУРЕНТНОЗДАТНИМИ НА РИНКУ ПРАЦІ!