Загальноосвітньої підготовки

 Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, – з людиною.

В.О. Сухомлинський

Завідувач відділення - Дудник Лариса Володимирівна

Дудник Л.В. працює на посаді викладача психології коледжу з 2002 року. У 1997 році закінчила Вінницький педагогічний інститут і отримала спеціальність «Вчитель початкових класів і практичний психолог в закладах освіти».

Має педагогічне звання «викладач – методист» та кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Педагогічний стаж становить 23 р.

Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки. Вона забезпечує можливість підвищувати свій фаховий рівень, оволодівати новими професіями, бути конкурентоспроможним на ринку праці, є важливим елементом професійної мобільності фахівця.

 Для надання якісної загальноосвітньої підготовки в коледжі створена та постійно оновлюється навчально-матеріальна база. Навчальні кабінети оснащені інтерактивними комплексами, магнітно-маркерними дошками, плазмовими екранами, сучасними меблями та стендами. Є комп’ютерні лабораторії.

Викладачі, задіяні в роботі відділення загальноосвітньої підготовки, впроваджують в освітній процес активні методи навчання, інноваційні технології в оволодінні знаннями. Під час проведення занять широко використовуються нестандартні методи, активно застосовуються засоби інформаційних технологій, що активізує пізнавальну діяльність студентів.

 Основні напрями проведення навчальної роботи:

  • Впровадження нових навчальних програм із загальноосвітніх предметів; систематизація навчальної документації та удосконалення комплексного методичного забезпечення вивчення загальноосвітніх предметів;
  • Вивчення адаптації студентів І-го курсу; проведення моніторингу навчальних досягнень студентів; контроль відвідування занять;
  • Консультування та інформування з питань зовнішнього незалежного оцінювання;
  • Участь в обласних конкурсах і олімпіадах;
  • Організація та проведення предметних тижнів загальноосвітніх предметів.

    Завдяки кропіткій праці педагогів першокурсники успішно вчаться  і весело відпочивають. Адже ніщо так не зближує, як гуртом проведене дозвілля, колективні поїздки, екскурсії, тематичні вечори. На відділенні загальноосвітньої підготовки вчорашні вступники стають справжніми студентами та приєднуються до дружнього колективу коледжу.