Саблук Ольга Олександрівна

Саблук Ольга Олександрівна -

викладач культурології

Саблук О.О., має вищу освіту: в 2003р. закінчила Уманський державний педагогічний

університет  імені Павла Тичини

В червні 2019р. захистила кандидатську дисертацію і отримала звання кандидат педагогічних наук.

Викладачем працює з вересня 2019р.

Циклова комісія: