Відділення управління та адміністрування

ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

Спеціальності:

 • 5.03051001 "Товарознаство та комерційна діяльність"
 • 076 "Підприємництво, торгівлія та біржова діяльність"
 • 5.03050801 "Фінанси і кредит"
 • 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
 • 5." data-share-imageurl="http://vtec.vn.ua/sites/default/files/page/image/image002_0.jpg">

ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

Спеціальності:

 • 5.03051001 "Товарознаство та комерційна діяльність"
 • 076 "Підприємництво, торгівлія та біржова діяльність"
 • 5.03050801 "Фінанси і кредит"
 • 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
 • 5.03050901 "Бухгалтерський облік"
 • 071 "Облік і оподаткування"

                              На відділенні навчається – 360 студентів

Завідувач відділення

Петрань Світлана Володимирівна

 Викладач – спеціаліст вищої категорії, нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Закінчила Київський державний торговельно – економічний університет у 1999 році за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». В коледжі працює з 1987 року, з 2001 року – на посаді завідувача відділенням. Загальний педагогічний стаж складає 23 роки, загальний трудовий - 32 роки.

Для підготовки фахівців є достатня кількість сучасних навчальних аудиторій, що дозволяє проводити заняття на високому рівні, який відповідає сучасним освітянським вимогам. В коледжі діють комп'ютерні лабораторії, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах та у всесвітній мережі  Internet.

На відділенні діє рейтингова система оцінки роботи студентів, яка враховує не тільки якість навчання, а й активну участь у громадському житті коледжу та відділення.