Відділення управління та адміністрування

ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

Спеціальності:

  • 076 "Підприємництво, торгівлія та біржова діяльність"
  • 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
  • 071 "Облік і оподаткування"

                              На відділенні навчається – 280 студентів

Завідувач відділення

Петрань Світлана Володимирівна

ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

Спеціальності:

  • 076 "Підприємництво, торгівлія та біржова діяльність"
  • 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
  • 071 "Облік і оподаткування"

                              На відділенні навчається – 280 студентів

Завідувач відділення

Петрань Світлана Володимирівна

 Викладач – спеціаліст вищої категорії, нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Закінчила Київський державний торговельно – економічний університет у 1999 році за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». В коледжі працює з 1987 року, з 2001 року – на посаді завідувача відділенням. Загальний педагогічний стаж складає 27 роки, загальний трудовий - 36 роки.

Для підготовки фахівців є достатня кількість сучасних навчальних аудиторій, що дозволяє проводити заняття на високому рівні, який відповідає сучасним освітянським вимогам. В коледжі діють комп'ютерні лабораторії, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах та у всесвітній мережі  Internet.

На відділенні діє рейтингова система оцінки роботи студентів, яка враховує не тільки якість навчання, а й активну участь у громадському житті коледжу та відділення.