Туризм

Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, (096)760-54-48,   vtet@mail.vinnica.ua

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 «ТУРИЗМ»

Освітня програма: «ТУРИЗМ»

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр з туризму

Передумови

Денна форма:

 • на основі базової середньої освіти  (база 9  класів)
 • на базі повної загальної середньої освіти (добір на ІІ курс)
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) 

Форма навчання

Денна  

Термін навчання

 • на базі 9-х класів – 2 роки 10 місяців
 • на базі 11-х класів  (добір на ІІ курс) – 2 роки 5 місяців
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) – 1 рік 5 місяців 

Актуальність професії

Туристичні подорожі –  ефективна можливість сучасної людини переключитися, відпочити, оздоровитися, пізнати світ. Тому, індустрія туризму  в усьому світі стрімко розвивається.  Туристична галузь як  в Україні, так і в світі потребує високопрофесійних кадрів. А це означає, що людина, яка обрала туризм своєю професією завжди зможе працевлаштуватися. Окрім того, робота в сфері туризму не тільки приносить дохід, а й дає моральне задоволення, нові знання, знайомства та яскраві подорожі.

Конкуренція на ринку туристичних послуг досить велика. На даний час вимоги до кандидатів на посаду фахівця з туризму значно зросли. Роботодавці вимагають знань туристичних напрямків, іноземної мови, володіння навичками комунікації та наявність профільної освіти.

Якісну професійну підготовку за напрямом «Туризм»  у ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» забезпечують висококваліфіковані викладачі-кандидати наук.

Перспективність професії

Фаховий молодший бакалавр з туризму це:

 • захоплююча та високооплачувана робота;
 • можливість сучасно, по-новому організовувати роботу закладів туристичної галузі;
 • знання етикету та специфіки обслуговування різних груп клієнтів;
 • ефективне здійснення маркетингової діяльності у сфері туризму;
 • перспектива кар’єрного зростання.

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з туризму – це сучасна всебічно розвинена ділова особистість

Він повинен знати:

 • правові основи діяльності туристичних підприємств;
 • основні рекреаційні ресурси України і світу;
 • основні принципи створення туристичного продукту;
 • різноманітні види та форми туризму;
 • основи підприємницької діяльності;
 • основи психології, економіки, фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • правила складання кошторисів турів та екскурсій, тощо.

Повинен уміти:

 • застосовувати на практиці знання з організації програми обслуговування;
 • організовувати страхування туристів;
 • працювати з туристичними документами;
 • планувати, просувати і реалізовувати туристичний продукт.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Туристичне краєзнавство та туристичні ресурси України
 • Географія туризму
 • Страхування в туризмі
 • Організація екскурсійного обслуговування
 • Технологія і організація туристичного обслуговування
 • Спеціалізований туризм
 • Основи менеджменту
 • Основи маркетингу
 • Організація готельного та ресторанного обслуговування
 • Спортивний туризм
 • Іноземні мови за профільним спрямуванням

Працевлаштування фахівців з туризму

Випускники коледжу можуть працювати на підприємствах, в організаціях та держустановах, що здійснюють діяльність у сфері туризму: туристичні агенції, екскурсійні бюро, інформаційно-краєзнавчі центри тощо).

Посади, які можуть обіймати фахівці з туризму:

 • консультант з подорожей та організатор подорожей;
 • інструктор із спортивного туризму;
 • керівник туристичної групи;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • консультант з подорожей;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • агент з організації туристичних подорожей (екскурсій);
 • фахівець з розвитку туризму (за видами туризму);
 • фахівець із туристичної безпеки;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування;
 • організатор туристичної і готельної діяльності; 
 • провідник (за видами туризму); 
 • екскурсовод.
Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Туризм», а саме: у Державному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ.

 

ДолученняРозмір
Іконка PDF Туризм686.98 КБ
Файл Туризм5.11 МБ
Іконка PDF tourism_engl.pdf386.99 КБ