Цифрова економіка

Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету"  

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, (096)760-54-48,   vtet@mail.vinnica.ua

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «Економіка»

Освітня програма «Цифрова економіка»

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр з цифрової економіки

Передумови

на основі базової загальної середньої освіти (база 9-ти класів)

Форма навчання

денна форма навчання

Термін навчання

3 роки  

Актуальність професії

Розвиток цифрової економіки тісно пов’язаний з: переміщенням усієї ділової активності в Інтернет (переходом в онлайн формат цілих секторів економіки), ринком праці (зміною структури зайнятості, виникненням нових вимог до професійних компетенцій), роздрібним ринком (сферою електронної торгівлі), онлайн-банкінгом та іншими онлайн-сервісами, побутовими, кур’єрськими та фінансовими послугами, здійсненням грошових переказів, бізнесом із доставки їжі, лікарських засобів тощо. Все це призводить до зростання попиту на фахівців у галузі ІКТ (Інформаційно-комунікаційних технологій) з цифровими навичками роботи з інформацією із застосуванням сучасних засобів телекомунікацій та програмних продуктів.

Перспективність професії

Фаховий молодший бакалавр з цифрової економіки - це:

 • цікава, динамічна, креативна та різноманітна робота;
 • можливість сучасно, по-новому працювати з великими потоками інформації в електронній торгівлі, секторах економіки, які повністю спираються на цифрові технології;
 • широке застосування інформаційних технологій в економічній діяльності;
 • успішність та використання потенційно нових можливостей для економічного процвітання, соціальної інтеграції та екологічної стійкості;
 • безпрецедентна реорганізація роботи завдяки новим технологіям і соціальним медіа;
 • перспектива професійного розвитку;
 • шанс знайти престижну високооплачувану роботу, відкрити власну справу, заробляти гроші через Інтернет.

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з цифрової економіки як складової нової економічної реальності XXl ст. – це всебічно розвинена особистість, здатна оригінально та логічно мислити, грамотно ініціювати задуми у сфері нових засобів інформації, генерувати інноваційні ідеї, працювати в команді.

Він повинен знати:

 • термінологію цифрової економіки;
 • зміст цифрових продуктів/послуг;
 • юридичні аспекти захисту конфіденційних даних споживачів та кібербезпеки;
 • нормативно-правову базу використання цифрових технологій в інноваційних процесах;
 • основи застосування електронного документообігу;
 • принципи ведення електронного бізнесу та комерції;
 • роль держави як регулятора, захисника і популяризатора розвитку цифрової економіки;
 • форми державного податкового стимулювання розвитку цифрових інновацій;
 • місце систем штучного інтелекту в економіці;
 • специфіку функціонування складових цифрової економіки;
 • види сучасних цифрових технологій та релевантні сфери їх впровадження;
 • соціальні та економічні наслідки новітніх технологічних трендів;
 • сучасні тенденції розвитку цифрової економіки в Україні.

Повинен вміти:

 • відслідковувати сучасні тренди у розвитку цифрових технологій у сфері економіки, освіти, науки, технологій тощо;
 • здійснювати цифровізацію бізнес-процесів із застосуванням сучасних релевантних технологій;
 • використовувати можливості мобільних цифрових технології у розвитку технологічних проектів;
 • працювати з цифровими продуктами/послугами;
 • використовувати цифрові платформи у процесі розвитку бізнес-моделей
 • управляти продажами;
 • стратегічно мислити;
 • використовувати цифрові технології в освіті, діловій сфері та повсякденному житті;
 • будувати власну кар’єрну траєкторію, персональний бренд, імідж з урахуванням цифрової трансформації економічного та суспільного життя;
 • володіти ключовими фінансовими технологіями;
 • професійно працювати із соціальними мережами, пошуковими системами та інтернет-сервісами;
 • будувати власну інформаційну безпеку та протистояти маніпулятивним технологіям.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Цифровий маркетинг;
 • Міжнародна економіка;
 • Фінансовий інжиніринг;
 • Менеджмент;
 • Фінанси підприємств;
 • Бухгалтерський облік;
 • Оптимізаційні методи та моделі;
 • Економетрія;
 • Управління проєктами інформатизації;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні;
 • Імітаційне моделювання;
 • Прогнозування соціально-економічних процесів;
 • Системи підтримки прийняття рішень;
 • Технології аналізу великих даних;
 • Електронна комерція;
 • Елементи теорії ігор;
 • Блокчейн-технології та криптовалюти;
 • Фінансова математика;
 • Ризикологія;
 • Актуарна математика;
 • Організація виробництва в умовах цифрової економіки;
 • Моделювання бізнес-процесів;
 • Моделювання фінансових ринків;
 • Штучний інтелект;
 • Системи захисту економічної інформації;
 • Технологічне програмування;
 • Основи веб-програмування;
 • Статистика;
 • Цифрові технології в сфері фінансів.

Працевлаштування фахівців із цифрової економіки

Випускники коледжу можуть працювати у:

 • секторах промисловості, бізнесу та органах державного управління;
 • фінансових установах (банках, страхових компаніях тощо);
 • сфері надання державних послуг;
 • консалтингових та IT-компаніях;
 • престижних міжнародних компаніях;
 • транснаціональних корпораціях (ТНК), холдингах;
 • торговельних підприємствах;
 • туристичних компаніях;
 • управліннях експортно-імпортними операціями підприємств;
 • Інтернет-підприємництві.

Посади, які можуть обіймати фахівці з цифрової економіки:

 • аналітики та розробники інтелектуальних систем аналізу;
 • фахівці й керівники відділів фінансів, логістики, підтримки продажів, планування і аналізу, ефективності виробництва, оптимізації бізнес-процесів, фінансового аналізу;
 • IT-фахівці;
 • менеджери проєктів;
 • економісти;
 • фахівці з інформаційних технологій;
 • помічники керівника;
 • фахівці з роботи з цифровими даними;
 • генеральні директори підприємств;
 • керівники підприємств;
 • директори філії;
 • керівники відділів у банках та інших фінансових установах;
 • керівники економічних відділів;
 • фахівці в області економічного консалтингу;
 • головні економісти підприємств;
 • герокінезіологи;
 • аналітики автотранспорту;
 • фахівці з сонячних технологій;
 • ренатуралізатори;
 • персональні веб-менеджери;
 • містопланувальники;
 • аудитори екосистем;
 • консультанти із питань роботів;
 • цифрові мемуаристи;
 • дизайнери ігрофікації;
 • архітектори віртуальної реальності;
 • інженери 3D-друку;
 • консультанти з цифрової валюти.

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у закладах вищої освіти України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Цифрова економіка», в першу чергу в Київському національному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.