Психологічна служба

Психологічна служба системи освіти є органічною складовою частиною державної системи охорони психічного і фізичного здоров’я молодих громадян України та суттєвим важелем у забезпеченні процесів реформування галузі освіти.

У  своїй  діяльності  психологічна  служба  керується  Конституцією України,  Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  «Про загальну  середню  освіту»,  «Про  позашкільну  освіту»,  «Про  професійно -технічну  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  іншими  законами  України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів  України,  Міністерства  освіти  і  науки  України,  а  також Положенням про психологічну службу у системі освіти України.

Завдання психологічної служби:

  • збереження та зміцнення  психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному,  інтелектуальному,  фізичному  і  соціальному  розвитку здобувачів  освіти  шляхом  доповнення  сучасних  методів  навчання  та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;
  • сприяння забезпеченню  психологічної безпеки, надання  психологічної  і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Центральним поняттям, що характеризувало б роботу служби в цілому та окремого її фахівця є поняття

«психологічного супроводу дитини в освітньому процесі»

(Г.С. Костюк)

Системна робота із створення психологічної служби в освітній галузі України розпочалася з 1991 р., коли в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України був створений новий підрозділ – Центр психологічної служби в системі народної освіти. У листопаді того ж року відбулася перша всеукраїнська конференція з практичної психології (м. Луцьк).  У 1993 р. було розроблено і прийняте перше положення про психологічну службу системи освіти. 7 липня 1998 р. спільним наказом Міністерства освіти України та Академії педагогічних наук України було створено Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи як головну організацію психологічної служби, що здійснює методичне керівництво усією психологічною службою системи освіти.  23 квітня 2004 р. вперше в історії Української держави Колегія Міністерства освіти і науки України розглянула питання про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти. Колегія схвалила «Стратегію розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 р.».

Відтоді, 23 квітня вважається Днем практичного психолога.

З 1991 року  і до теперішнього часу психологічна служба продовжує свій розвиток і стала невід’ємною частиною освітньої галузі - суттєво впливає на освітній процес, покращує самопочуття і захищає психічне і соціальне здоров’я усіх його учасників. За  узагальненими  даними,  що  були  надані  навчально –методичними центрами/кабінетами/лабораторіями психологічної  служби  у  2019/2020  н.р. забезпеченість практичними психологами та соціальними педагогами у закладах освіти, має  позитивну тенденцію  до  збільшення  фахівців психологічної служби.  На даному етапі,  кількість  фахівців  психологічної  служби  становить  23  296  осіб. Із них: практичні психологи  –  15  068,  соціальні педагоги  –  7  355,  методисти – 873 осіб.

Позитивна  динаміка  до  збільшення,  порівняно  з  минулим  роком, прослідковується і  у  нашій області. Забезпеченість закладів освіти Вінницької області працівниками психологічної службиhttps://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Y7c6bYoMFWb7WlAn4wk2Fr62KLRVx67h&ll=49.061392603126436%2C28.155196309814478&z=5

Психологічна служба системи освіти у Вінницькому торговельно-економічному коледжі  представлена практичним психологом Ковальовою Мартою Олександрівною.