Захист виробничої практики зі спеціальності «Туризм»

10 травня 2022 р. керівники практики Антонюк О.О. та Фадєєва Т.Ю провели захист виробничої практики у групі Т-7. Захист відбувся в онлайн-режимі.

Протягом попередніх шести тижнів студенти групи Т-7 під керівництвом викладачів опрацьовували програму практики, з’ясовували значення краєзнавства для туризму, досліджували природні, історико-культурні та соціально-економічні туристичні ресурси областей України, працювали над створенням міської екскурсії, застосовуючи набуті знання з методики та особливостей її проведення.

На захисті студенти представляли свої презентації, підсумовуючи всю пророблену роботу на практиці. Рівень захисту показав, що студенти набули нових знань і навичок, що дадуть їм змогу бути конкурентоспроможними спеціалістами в галузі туризму.