Захист проектів "Соціальний портрет навчальної групи"

Завершальним акордом у вивченні соціології є захист студентських проектів з теми "Соціальний портрет моєї навчальної групи". Поділившись на робочі підгрупи, студенти проводили опитування, анкетування, знімали відео, досліджували такі питання:
1. Соціальні спільноти, до яких належать студенти групи нині, а також, до яких будуть належати за фахом.
2. Яка класово-стратифікаційна структура групи?
3. Які соціальні ліфти вже використані студентами та будуть використовуватися для кар’єрного зростання?
4. Які етапи соціалізації пройшли студенти групи? Хто був агентами соціалізації у студентів? Студенти вважають себе дорослими, чи ні, чому? А які очікування у майбутнього роботодавця, чи відповідає цим вимогам соціальна зрілість студентів групи?
5. Які соціальні статуси мають студенти, які соціальні ролі вони виконують? А яких змін набудуть статусні та рольові набори з початком трудової діяльності? Чи є поведінка студентів нормативною або девіантною? Які соціальні санкції застосовувалися до студентів з девіаціями?
6. Чому студентів відносять до соціальної спільноти МОЛОДЬ? З якими молодіжними проблемами студенти групи вже зустрілися? Які проблеми є очікуваними після закінчення коледжу? Як студенти планують їх вирішувати? Які гарантії надає українське законодавство для молоді, якими з них студенти вже скористалися та якими планують скористатися в майбутньому?
7. Якою є етнічна структура групи? Охарактеризуйте її також з точки зору дотримання прав титульних етносів та національних меншин. Як студенти бачать розвиток культур і мов в Україні?
8. Які релігійні вподобання, орієнтації мають студенти групи, до яких конфесій себе відносять і чому? Чи відіграє релігія мотивуючу, регулюючу роль у житті студентів?
9. Опишіть гендерну структуру групи. Чи зустрічаються студенти з перекосами у формуванні гендеру, з якими саме (якщо такі є)? Чи можлива гендерна дискримінація за вашим фахом при майбутньому працевлаштуванні?
10. Які типи сімей у батьків студентів? Які типи сімей та шлюбів студенти бачать у своїх стосунках? Якими ознаками мають бути наділені люди, які вступають у шлюб на сучасному етапі, чи є такі ознаки у студентів групи?
Найкреативнішими виявилися дослідження груп ФБС-9 та ОП-96.Така форма роботи викликає у студентів жвавий інтерес, зацікавленість у результаті, який захопить і здивує всіх!