Відрите бінарне заняття з дисциплін «Організація обслуговування в ЗРГ» та «Устаткування ЗРГ»

03.12.2018 р. під час тижня циклової комісії харчових технологій та сфери обслуговування викладачами ц/к Кублінською І.А. ( дисципліна «Устаткування закладів ресторанного господарства») та Матвієнко Л.А. (дисципліна «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства») проведено відкрите бінарне заняття для студентів гр. ХТ-141 на тему: «Організація кейтерингового обслуговування. Автоматизовані системи управління»

Під час заняття висвітлено питання класифікації кейтерингових послуг, специфіки організації повно сервісного кейтерингового обслуговування, матеріально-технічного забезпечення та персоналу кейтерингу, сутність автоматизованих систем управління у сучасних закладах ресторанного господарства.

У ході актуалізації опорних знань, викладачі активували знання студентів, набуті у попередніх заняттях з курсу устаткування та обслуговування за допомогою тестування у програмному забезпеченні Plikers, визначили найбільш теоретично підготовлених студентів.

Протягом заняття, як унаочнення, застосовувалася мультимедійна презентація, зразки устаткування для кейтерингу, що дозволило урізноманітнити структуру заняття, активізувати роботу студентів.

 Загалом заняття було проведене в атмосфері активної взаємодії як викладачів між собою, так і студентів з викладачами, було змістовним та мало велике практичне значення для майбутніх спеціалістів ресторанного бізнесу.