Відкрите заняття з української літератури

Бо ти на землі – людина.
Василь Симоненко
13.02.2018 викладачем української мови та літератури Бабійчук І.В. в групі ОП-98 проведено відкрите семінарське заняття на тему «Повість Ольги Кобилянської «Земля» - психологічне трактування вічних проблем».
Студенти досліджували складний і суперечливий образ українського села з одвічними проблемами, морально-етичними принципами, добрими і трагічними подіями через образи повісті. Протягом заняття використано: вислови відомих людей, мультимедійну презентацію, опорні конспекти, он-лайн – словник, зв'язок з художньою культурою, історією, географією. Аналіз повісті супроводжувався різноманітними інтерактивними методами та прийомами, проблемними питаннями, заповненням таблиці, встановленням смислових та асоціативних зв’язків, пошуково-дослідницькими та творчими роботами студентів.