Відкрите заняття з дисципліни «Мікробіологія і фізіологія»

5 березня 2019 р. викладачем Кавун Ж.А. проведено відкрите заняття з дисципліни «Мікробіологія і фізіологія» в групі ХТ-143 з теми «Фізіологічні принципи нормування вітамінів у раціонах харчування».
Заняття пройшло досить динамічно і цікаво. Студенти успішно виступали з презентаціями, які носили науково-пошуковий характер.
Протягом всього заняття широко використовувалась мультимедійна дошка, що дозволило урізноманітнити структуру заняття, активізувати роботу студентів. Зокрема, було застосовано вправи: «Очікування», «Продовж речення» та інтерактивні ігри: «Актуальний мікрофон», «Відгадай вітамін», «Оціни раціон», «Так, ні».
Заняття було проведено в атмосфері активної взаємодії студентів з викладачем та між собою, було змістовним, з тісним поєднанням міжпредметних зв’язків та мало практичне значення для майбутніх спеціалістів харчових технологій.
Студенти-експериментатори успішно провели дослід, який продемонстрував вплив термінів зберігання і термічної обробки на вміст вітаміну С у різних соках і фруктах.
Організація, побудова і проведення заняття заслуговують на високу оцінку, тому що викладач уміло поєднала зміст дисципліни з елементами сучасних педагогічних технологій навчання.
Майстерність викладача, вміння використовувати різноманітні форми і методи роботи, вміння розкрити можливості кожного студента отримали щирі відгуки колег, високу оцінку членів адміністрації.