У ВСП "ВТЕФК КНТЕУ" відбулося засідання педагогічної ради

11.02.2021 року У ВСП "ВТЕФК КНТЕУ" відбулося засідання педагогічної ради. Розглядалися такі актуальні питання:
1. Про підсумки роботи педагогічного колективу у І півріччі 2020-2021 н.р.(виступила Савлук Л.І., заступник директора з навчальної роботи).
2. Підсумки кваліфікаційних екзаменів зі спеціальності «Туризм» та «Харчові технології» (студентів денної форми навчання).
(виступила Дудник Л.В., завідувач відділення).
3. .Про організацію професійно-технічного навчання в коледжі (виступила Трубляк Г.М., відповідальна за напрям ПТО).
4. Про антикорупційну програму ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» (виступили Лозовська Н.І., в.о. директора коледжу, Шмалій Л.І., голова циклової комісії соціальних дисциплін та правознавства).
Заслухавши і обговоривши доповідь заступника директора з навчальної роботи Савлук Л.І., педагогічна рада постановила:
1. Головним завданням в умовах пандемії вважати створення безпечного освітнього середовища для збереження життя та здоров'я трудового колективу та студентів.
2. Підвищити вимогливість всіх відповідальних осіб до трудової та виконавської дисципліни колективу працівників:
- виконання посадових обов’язків;
- працювати чесно, сумлінно, підвищувати кваліфікацію;
- запобігання явищам корупції;
- неухильне виконання наказів та розпоряджень адміністрації;
- високу ефективність, якість та результативність роботи ;
- персональну та колективну відповідальність згідно посадових обов’язків;
- свідоме та творче ставлення до виконуваної роботи;
- збереження майна коледжу.
3. Педпрацівникам виявляти ініціативність та активність в організації та проведенні заходів, які прописані в посадових обов’язках, які формують імідж ЗО, відповідають його статусу та кваліфікаційним категоріям викладачів.
4. У разі прийняття нових стандартів з підготовки фахових молодших бакалаврів розробити ОПП та навчальні плани.
5. Взяти результативну участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2021».
6. Внести зміни в НМКД – паперовий та електронний варіанти (структура: робоча програма, силабус та зміст НМКД з посиланнями на електронні ресурси).
7. Почати підготовку до атестації загальноосвітньої підготовки та акредитації спеціальності ГРС, бакалаврів з обліку та молодших бакалаврів з філології.
8. Атестувати навчальні кабінети протягом квітня 2021 року.
9. Викладачам на 100% опанувати навичками користування цифровими освітніми ресурсами та платформами (засобами) для дистанційних форм роботи.
10. Припинити практику підміни лекцій, лабораторних (практичних) робіт конспектуванням тем; заняття проводити на належному методичному рівні.
11. Виправити суттєві упущення у виховній роботі, роботі бібліотеки, профорієнтаційній роботі, в навчальній роботі окремих ц/к та викладачів.
12. Провести позапланову роботу з педагогічним колективом та студентами з питань запобігання корупції.
Акцентовано особливу увагу на розгляді Антикорупційної програми. Тому, постановили:
1. Затвердити Антикорупційну програму Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету».
2. Колективу Коледжу неухильно дотримуватися вимог вказаної Антикорупційної програми
Підсумовуючи питання, які розглядалися, в.о.директора Н.І.Лозовська поставила перед колективом чіткі завдання з подолання проблем, які склалися в організації освітнього процесу, трудовій та виконавській дисципліні протягом 1 семестру. Кожна вказівка регламентована нормативно-правовими вимогами, які прописані в законодавстві про освіту та трудовому законодавстві. Коледж має тримати високу планку взірцевого закладу освіти!