АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 14010301 «Туристичне обслуговування»

Відповідно до наказу МОН від 23.11.2017 року №1305-А протягом 18-20 грудня 2017 року в коледжі проходить АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 14010301 «Туристичне обслуговування». Експертна комісія: голова експертної комісії – проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного економічного університету, професор, доктор економічних наук В.Я.Брич та експерт – завідувач відділення туристичного та готельного обслуговування Київського державного коледжу туризму та готельного господарства В.І.Горбань.
Для експертизи коледжем представлені такі матеріали: акредитаційна справа,
засновницькі та установчі документи про коледж, навчально-методичний комплекс спеціальності (НМКС), навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД), пакет комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу (ККР), навчально-методичне забезпечення атестації, документи з практики, методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Технологія та організація туристичного обслуговування» студентів групи ТО-1, положення коледжу, аналітичні накази навчальної та методичної діяльності зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування», портфоліо спеціальності, паспорти кабінетів (за фахом).
Згідно затвердженого графіка студенти груп ТО-1, ТО-2 в присутності експертів виконують комплексні контрольні роботи з таких дисциплін: «Основи правознавства», «Історія української культури», «Історія України», «Економічна теорія», «Вища математика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Економіка підприємства», «Географія туризму», «Друга іноземна мова».