Історія коледжу

 

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

 

 Історія Вінницького торговельно-економічного коледжу сягає у 1967 рік, коли, згідно з наказом Міністерства торгівлі Української PCP, було створено Вінницький технікум громадського харчування. Навчальний заклад пройшов ряд перейменувань, реорганізацій: у 1997 році став структурним підрозділом КНТЕУ та функціонує як відокремлений підрозділ університету без права юридичної особи на основі ст.7 Закону України «Про підприємництво в Україні»; наказом Міністерства освіти і науки України № 137 від 01.03.2006 р. перейменований у Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету (далі - Коледж). 

За 50 років існування коледж підготував понад 17 000 спеціалістів середньої ланки для різних галузей економіки України. Випускники коледжу працюють також за кордоном.

Основною метою діяльності ВТЕК КНТЕУ є підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства та ринку праці у кваліфікованих фахівцях.

Коледж здійснює підготовку фахівців за ОКР «молодший спеціаліст» за такими спеціальностями: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (5.03050801 "Фінанси і кредит"); 071 Облік і оподаткування (5.03050901 "Бухгалтерський облік"); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність"); 181 Харчові технології (5.05170101 "Виробництво харчової продукції"); 241 Готельно-ресторанна справа (5.14010102 "Ресторанне обслуговування"); 242 Туризм (5.14010301 "Туристичне обслуговування").

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичними комплексами дисциплін за новітніми вимогами МОН України (близько 400 НМКД для 6-ти спеціальностей).

Коледж має сучасні засоби навчання: 6 інтерактивних комплексів, мультимедійні проектори, 5 комп’ютерних кабінетів, телевізори. Позитивом є наявність програмного забезпечення для викладання дисциплін, все це дає можливість застосування викладачами коледжу Інтернет-орієнтованих педагогічних технологій, а саме: електронних конструкторів занять; віртуальних лабораторій з фізики та хімії; бібліотеки наочностей, створених з різних дисциплін; електронних карт та віртуальних телескопів; власноруч створених мультимедійних презентацій (зі всіх навчальних дисциплін) з необхідними відеофрагментами, текстом та графічними ілюстраціями; звернення до електронних енциклопедій, пошук навчальної інформації в мережі Інтернет.

Середовище Microsoft Excel застосовується при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах». Використовуючи фінансові функції програми, студенти створюють інвестиційні проекти, проводять їх аналіз та приймають управлінські рішення по віртуальному підприємству. Програмний комплекс «Стиль» – Перлина охоплює три програмно-технічних бази: «Перлина» – Каса, «Перлина» – Клієнт-банк і «Перлина» – Бухгалтерія». Використовуючи програмно-технічні можливості комплексу, студенти створюють віртуальні підприємства різних типів, ведуть їх бухгалтерію, касу, обслуговування рахунків, розрахунки з контрагентами тощо. Програмний комплекс «Операційний день банку» також застосовується при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах».  

Студентами коледжу створено такі програми: «Кредитний калькулятор» (дозволяє вираховувати суму періодичних платежів, кількість платежів та суму відсотків за користування кредитом), «Депозитний калькулятор» (дозволяє вираховувати суму відсотків за депозитом та суму на кінцеву дату вкладу), імітатор «Банкомат» (дозволяє імітувати роботу з банкоматом: вносити, знімати віртуальну готівку; роздруковувати чек по транзакції; проводити аналіз картрахунків віртуальних клієнтів), «Free Mind» (дозволяє створювати «карти розуму», які сприяють якнайкращому сприйняттю та розумінню нового матеріалу, його легкому засвоєнню). Коледж з вересня 2015 року використовує в освітньому процесі «Віртуальний студентський банк», який в своєму складі містить більшість елементів промислової банківської системи «Scarb VX»™.

Значна увага приділяється створенню й удосконаленню електронних підручників із різних дисциплін. Прикладом є електронні підручники «Фінанси підприємства», «Банківські операції», «Фізика», «Астрономія».

На заняттях з іноземної мови використовується програма «Smart Notebook». Викладачі, застосовуючи ресурси програми, створюють та пропонують безліч завдань на закріплення лексичних одиниць. За допомогою комп’ютерно-лінгафонної апаратури студенти мають можливість виробляти навички мовленнєвої діяльності. По грантовій програмі закуплено бінокулярні відеоокуляри для кабінету іноземних мов. Відеоокуляри Epson Moverio BT-200 працюють на ОС Android. Це дозволяє користувачам встановлювати стосунки з магазину Moverio Apps Market. Ці стосунки надають широкі можливості для реалізації творчих задумів. Двоядерний процесор 1.2GHz, 1 Гб оперативної пам’яті та звук Dolby Digital Plus дозволяють повністю зануритися в навчальне віртуальне середовище. Девайс має внутрішню пам’ять 8Гб та підтримку карт пам’яті SD

Створено навчальний портал коледжу, кожен викладач має власний сайт, де розміщено весь навчально-методичний матеріал з дисциплін.

Наукова робота є одним з важливих напрямів діяльності коледжу:   викладачі та студенти беруть участь у галузевих виставках, фестивалях, мистецьких конкурсах науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах, форумах тощо. Викладачі публікують свої наукові та навчально-методичні роботи в Україні та за кордоном. Дев¢ять  працівників навчаються в аспірантурі.  

На базі коледжу проведено: обласну науково-практичну конференцію з теми «Формування професійно компетентного педагога в умовах оновлення змісту освіти»; обласні методичні об’єднання бібліотекарів та методистів; обласні олімпіади: з іноземних мов та інформатики

З 2015 року підписано договір про творчу співпрацю, стажування викладачів в Познанській Вищій Банківській Школі (Республіка Польща); відбулось дві робочі поїздки студентів та викладачів коледжу.

Педагогічний колектив коледжу активно розробляє і впроваджує в освітній процес інноваційні проекти: у 2014 р. - «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес» на П'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» в номінації «Сучасний вищий навчальний заклад у загальноєвропейському освітньому просторі»; в 2015 року - «Інноваційні проекти коледжу як запорука якісної освіти та конкурентоспроможності випускників» в номінації «Розробка та упровадження в освітню практику інноваційних технологій, технічних засобів навчання, проектів, програм і рішень» на VII Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті - 2015».

Колектив коледжу у вересні 2014 р. , у вересні 2015 року, у квітні 2016 року отримав гранти в обласній програмі «Розвиток інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій» в закладах освіти Вінницької області», що дозволило залучити додатково 50 тис. грн на розвиток матеріально-технічної бази.

Студенти коледжу щороку здобувають призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Виробництво харчової продукції» серед студентів коледжів та технікумів.

Студенти ІІ та ІІІ курсів проходили практику на підприємствах готельного господарства Греції, Болгарії.

У 2015-2016 н.р. студенти коледжу посіли призові місця у 9-ти Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах і олімпіадах. За підсумками обласної спартакіади у 2015-2016 н.р. команда коледжу посіла І загальнокомандне місце.

Студенти коледжу є активною частиною міської молодіжної спільноти, брали участь у заходах: «Створення найбільшого Герба України», який проводила міська молодіжна рада, Всеукраїнських акціях «Діти – янголи миру», «Іce bucket challenge», «Мова єдина», заходах до дня народження Лесі Українки, Т.Г. Шевченка; до Європейського тижня місцевої демократії; до відзначення 25-річниці Революції на граніті; в міських правових дебатах тощо. Студенти та викладачі коледжу долучилися до волонтерського руху в підтримку учасників АТО. Команда коледжу «Їдальня Верховної Ради» отримала звання першого володаря кубку КВН Ліги Коледжів міста. 

Важливим результатом роботи колективу є ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК INTERNATIONAL RATING OF PRODUCTS AND SERVICES від 26 жовтня 2016 року згідно з критеріями Національного рейтингу якості товарів і послуг про визнання Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ «КРАЩИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 2016 року» та нагородження «ЗІРКОЮ ЯКОСТІ».