Підприємництва та торгівлі

  Склад ц/к: голова комісії – Бевза С.С. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), члени комісії –  Петрань С.С. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Величко Л.В. (спеціаліст вищої категорії), Солоненко Л.В. (спеціаліст І категорії), Трубляк Г. М. (спеціаліст І категорії)

Голова ц/кБевза  

С.С. – у 1974 р. закінчила  Київський торгово – економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами». В коледжі працює з 1999 року на посадах майстра виробничого навчання, викладача дисциплін професійного циклу на спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність». З 2007 року виконує обов’язки голови циклової комісії. 

 

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії : товарознавство продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів, теоретичні основи товарознавства, товарознавство харчових продуктів, організація і технологія торговельних процесів, менеджмент, маркетинг, мерчандайзинг, комерційна діяльність, основи торговельного підприємництва, основи стандартизації, метрології та управління якістю; логістика, основи біржової діяльності, мікробіологія, санітарія і гігієна.

Завдання ц/к :

  1. Поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку студента, активізацію його пізнавальної діяльності.
  2. Розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницько-творчих здібностей, схильності до креативного мислення.
  3. Удосконалення науково-методичного рівня викладання дисциплін, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.
  4. Готувати студентів до свідомої участі в суспільному житті.

Методична проблема, над якою працює ц/к: формування пізнавальної активності студентів – як шлях до формування соціального громадянина та грамотного фахівця в галузі торгівлі та комерційної діяльності.

Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткову роботу, спрямовану на формування творчого, мислячого фахівця в галузі торгівлі та комерційної діяльності; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією функцій майбутнього товарознавця-комерсанта; виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів; декади циклової комісії/фаху.

 

 

  

Підписатися на RSS - Підприємництва та торгівлі